Úvodní strana > Samospráva > Transparentní radnice > Na pravou míru > Add: Demoliční četa, aneb kdo mate veřejnost

Add: Demoliční četa, aneb kdo mate veřejnost

TGM radnice

Přinášíme reakci na článek zastupitele Ing. Aleše Matyáška k tématice údajného bourání prostějovských lázní.

V posledním vydání Prostějovských radničních listů jste se vážení čtenáři, mohli dočíst jakých strašných „zločinů“ se dopouští koalice potažmo vedení města. Kolega Aleš Matyášek srdceryvně líčí, co vše „ zlá“ rada zbourala, případně se chystá zbourat. Musím bohužel konstatovat, že ve své ideologické zaslepenosti odmítá připustit, co vše se ve městě vytvořilo.

Nejprve si shrňme některé nepravdy a mýty v jeho článku obsažené: 1) OP Prostějov byla soukromá firma a kromě toho, že působila na území města, nebyla s městem nijak spojena. Není tudíž pravda, že by mohlo vedení města jakkoliv bourání OP zabránit. Zde pláče kolega Matyášek sic pěkně, ale na špatném hrobě. 2) Firma DONA byla opět soukromou firmou a magistrát města nemá tudíž žádný nástroj k tomu, aby mohlo rozhodnout o bourání či nebourán í této stavby. Pan kolega opět ví (aspoň doufám, že ví), že povolit bourání může pouze stavební úřad, který sice sídlí na radnici, ale vykonává přenesenou státní správu, do které NESMÍ zastupitelé ani vedení města jakkoliv zasahovat! A propos v minulém volebním období, kdy byl ministrem kultury zástupce za TOP 09, slibovala místní TOP 09, že se zasadí o prohlášení DONY za kulturní památku. Proč se tak nestalo, dodnes nikdo z TOP 09 Prostějov nevysvětlil. 3) Jezdecká kasárna, tento jak uvádí, skvost architektury konce 19. století město před lety převzalo již ve stavu, kdy z původním vzezřením Jezdeckých kasáren neměla tato budova nic společného a navíc byly ve stavu, který nebyl využitelný pro jakékoliv potřeby města. Hodnotu měl a má pouze pozemek, který bude následně využit k rozšíření botanické zahrady, vybudování komunitních domů a stavbě nové sportovní haly. Přestavba např. pro domov pro seniory byla od samého počátku nereálná a to jak z hlediska finanční náročnosti přestavby, tak z hlediska provozu, který by jen na vytápění znamenal každoroční náklad města ve výši 3 mil. korun a to nezmiňuji náklady další související s chodem takového zařízení. Škoda, že stejnou měrou se TOP 09 nezasazuje např. o to, aby byly zrekonstruovány opravdové skvosty architektury, jako jsou např. Kovaříkovy vily či Klášter Milosrdných bratří.

Nyní k tomu co kolega Matyášek vidět nechce. Vedení města Prostějov se díky dobrému hospodaření může pochlubit řadou investičních akcí, které se ročně pohybují ve výši 150 – 200 mil. korun. Kolik měst velikosti Prostějova se tímto může pochlubit? Troufnu si tvrdit, že žádné. Ve městě se za působení současné i předchozích koalic podařilo zrekonstruovat a zateplit prakticky všechny školy a školky. Každoročně město investuje nemalé prostředky do rekonstrukce prostějovského zámku, Národního domu či nyní radnice. Město zrekonstruovalo řadu silnic a chodníků, vybudovalo nové křižovatky, zrevitalizovalo řadu parků, revitalizuje rybníky, rekonstrukcí prošla náměstí vč. hlavního nám. T. G. M., investuje do sportovišť, zimního stadionu, atd. připravuje výstavbu nového plaveckého bazénu, když už lázně dosluhují, chystá se vykoupit a zrekonstruovat koupaliště ve Vrahovicích, připravuje výstavbu komunitních domů či nové sportovní haly, zakládá nové parky a tak bych mohl pokračovat. Je škoda, že to kolega Matyášek nevidí, asi je příliš soustředěn na kritiku práce vedení města a přitom zapomíná na biblické rčení: „ třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš“. Dodnes jsem ve své práci nezaznamenal žádný pozitivní podnět jak od tohoto kolegy, tak ani od jiných kolegů z řad nekonstruktivní části opozice. Na rozdíl od koaličních i části opozičních zastupitelů nepřišel s návrhem jak co dobrého udělat pro občany našeho města, místo toho upíná své naděje k 15 letému hochovi, který hledá, čím by znepříjemnil práci jiným. Je to samozřejmě jeho volba, ale ptám se, kdo je zde tedy demoliční četa? Ti co zvelebují město nebo ti co hledají sebemenší záminku jak úsilí jiných pohanit? Moudrý čtenář si jistě odpoví sám.

Bc. Pavel Smetana, náměstek primátorky


Reakce zastupitele Ing. Aleše Matyáška na výše uvedený článek (přijata elektronicky Odborem kancelář primátora Magistrátu města Prostějova dne 6. 4. 2016):

Potrefená husa se ozvala

Jsem rád, že se pan náměstek Smetana rozhodl reagovat na městském webu v rubrice na pravou míru na můj článek s názvem Demoliční četa. A je dobře, že je opět napsán v mámivém duchu politické manipulace. Jsem také rád, že pan náměstek doplnil můj výčet toho mála, co se postavilo o další investiční akce, například opravené silnice a zateplené školy. Má pravdu, těmi jsem se ve svém článku nezabýval. Potíž je v tom, že na zateplené školy sem moc lidí nepřilákáme a opravený zámek, v němž sídlí Domovní správa, mi také nepřipadá jako extra invence.
Horší je to s těmi návrhy. Možná si po rozhovoru s paní Hemerkovou vzpomene pan náměstek, že klub TOP09 jako jediný z klubů předal na základě její žádosti návrh na řešení podpory volnočasových aktivit mládeže. Doposud nebyl předložen k projednání zastupitelstvu. Možná si vzpomene, že klub TOP09 předkládal několikrát návrh na řešení kauzy Manthellan a upozorňoval na neplatnost smlouvy. Ejhle, smlouva je neplatná! Klub TOP09 podával opakovaně návrh na změnu odpadové vyhlášky ve prospěch vícečlenných rodin. Půl roku to trvalo, než byla vyhláška změněna. Tolik jen k několika konkrétním příkladům, kdyby si pan náměstek nedovedl vzpomenout. Mimochodem k objektu DONY podal klub TOP09 opravdu návrh na zařazení do seznamu kulturních památek. Byl zamítnut, protože byl vydán demoliční výměr. Nu což kompetenci má stavební úřad a město se o svoje památky, byť v soukromých rukou, asi dle náměstka nezajímá. Asi jako jediné v zemi. Kuriózní však je, že město samo mělo připravený kompletní materiál k prohlášení DONY kulturní památkou. Zajímalo by mě, kdo dal pokyn k jeho nevyužití!!!

Jak je v demoličních kruzích zvykem, nejsou-li argumenty, přichází mámení veřejnosti. A tak pan náměstek tasil 3 miliony za vytápění kasáren (nevím, kde na ně přišel), dosluhující bazén, který byl podle jiného náměstka uveden do provozu v roce 1941 (správně je za c) - 1962).

Korunu své disputaci nasadil, když si stýská, jak patnáctiletý hoch komplikuje klidnou práci rady. Tomu "hochovi" daly za pravdu nadřízené orgány, které upozornily na řadu nezákonností ve správě města. Za všechny snad uvedu jen tu, že občanům bylo protizákonně upíráno právo vystoupit na jednání zastupitelstva. Pokud se to panu náměstkovi nezdá jako zásadní, já to považuji za naprosto zásadní! Také na tuto okolnost jsme jako klub TOP09 upozorňovali, byť jen v apelační podobě.

Problém je v tom, že pan náměstek nepochopil, že článek je o něčem jiném. Je o stylu řízení města. Prahne-li pan náměstek po pozitivních návrzích TOP09, nevšiml si zřejmě, že jeden je přímo uveden: POJĎME OBNOVOVAT A PŘESTAŇME DEMOLOVAT.
Jedním z prvních kroků by mohlo být dodržování slibů. Slíbené koupaliště nahradilo cosi jiného a slíbené nebourání nahradilo zbourání. To jsou fakta, která se nedají zpochybnit.

Aleš Matyášek, zastupitel
Vytvořeno 5.4.2016 11:31:21 | přečteno 1192x | Mgr. Jana Gáborová
load