Úvodní strana > Samospráva > Transparentní radnice > Na pravou míru > Aktualizováno! Jak je to s cestovní kanceláří na radnici?

Aktualizováno! Jak je to s cestovní kanceláří na radnici?

TGM radnice

Regionální mutace celostátního periodika (MF Dnes) zveřejnila dne 24. 8. 2015 článek s názvem „Na radnici sídlí cestovní kancelář. Za nízký nájem.“
Autor v něm čtenáři podsouvá, že město Prostějov „zvýhodňuje soukromou cestovní kancelář, které poskytuje exkluzivní prostory v přízemí radnice přímo na hlavním náměstí“.

Fakta jsou následující:

Cestovní kancelář společnosti FTL, a. s. zahájila svoji činnost na Prostějovské radnici již ve funkčním období 1994 – 1998, kde však působila bez právního důvodu, tedy bez nájemní smlouvy a neplatila městu Prostějov ani jednu korunu českou. Tento nepochopitelný a nežádoucí stav byl smluvně uveden do pořádku v roce 1999. Není tedy pravdou, jak píše autor v článku, že „Cestovní kancelář FTL sídlí v prostorách informační služby na radnici v Prostějově od konce roku 1999.“

S FTL je uzavřena řádná smlouva (zveřejněná i na webových stránkách města), nejde tedy o klasický pronájem kanceláře, ale o poskytnutí prostoru pro jednu pracovnici, která sedí v kanceláři společně s pracovnicemi Informační služby Magistrátu města Prostějova. Pracovnice FTL navíc zajišťuje případně také informovanost k MHD.

Mgr. Jana Gáborová, tisková mluvčí MMPv

 

Prohlášení radního Pavla Smetany k této záležitosti:

Mladá fronta Dnes, zveřejnila ve svém vydání dne 24.8.2015 článek od pana Michala Šverdíka pod titulkem: „Na radnici sídlí cestovní kancelář za nízký nájem“. V tomto článku se objevily zkreslující informace, které bych rád touto cestou uvedl na pravou míru. Nehodlám zde komentovat nájemní vztah mezi statutárním městem Prostějovem a společností FTL a.s. Chci se vyjádřit k účelově zkresleným informacím pana Šverdíka ve věci nájemního vztahu mezi FTL a.s. a Pavlem Smetanou s manželkou Zuzanou Bratterovou. Situace je následující:
1) Je pravda, že jsem neodpověděl na e-mail pana Šverdíka a to z důvodu, že tento pán píšící pro MfD se již v minulosti zachoval nekorektně, odpovědi poskytnuté z mé strany dal do souvislostí tak, aby tyto vyzněly negativně bez ohledů na fakta. Proto je pro mne pan Šverdík jako novinář nedůvěryhodný a z tohoto důvodu již nehodlám reagovat na jakékoliv jeho dotazy. Nemám problém se k čemukoliv vyjadřovat pro média vč. jiných novinářů z MfD.
2) Abychom však předešli různým spekulacím a zavádějícím informacím typu komentářů Změny pro Prostějov na jejich Facebookovém profilu, (https://www.facebook.com/zmenapropv?fref=ts ) rozhodli jsme se po vzájemné dohodě s FTL a.s. zveřejnit výši nájmu. Tento činí 4.000 Kč za měsíc plus záloha na energie a služby. Vzhledem k lokalitě, velikosti pronajatých prostor a cenách obvyklých v místě a čase se tudíž nejedná o nájemné nepřiměřené (jde o pronájem prostor informační kanceláře FTL na Svatoplukově ulici, o kterém je ve článku MF Dnes taktéž spekulováno - pozn.red.).
3) Co se týče vzniku nájemní vztahu, tento vznikl tak, že se na nás (tedy na mě a moji manželku), jakožto na vlastníky zmíněné nebytové jednotky, obrátili zástupci FTL a.s., v době kdy hledali vhodnější a levnější prostory než jaké do té doby měli pronajaty v prostorách hlavního nádraží ČD a tato nebytová jednotka byla pro jejich účely vhodná zejména z hlediska polohy.
Závěrem bych chtěl uvést tolik, že v našem právním řádě je zakotveno právo na vlastnictví a též právo se svým vlastnictvím volně nakládat. Stejně tak je nedotknutelné právo podnikat v souladu s platnými zákony ČR. Nechápu tedy hysterii, která se rozpoutala kolem toho, že se dva soukromé subjekty dohodly na pronájmu nebytových prostor. I když zákon nepožaduje zveřejňování soukromoprávních vztahu, tak jsme se dohodli, že tyto skutečnosti zveřejníme dříve, než budou zneužity některými subjekty v rámci politického boje, aby tak nebylo dále poškozováno jméno jak společnosti FTL a.s tak i jméno firmy Pavel Smetana a manželky Zuzany Bratterové. 

Bc. Pavel Smetana, Prostějov 31. 8. 2015

Vytvořeno 28.8.2015 10:30:00 | přečteno 559x | Mgr. Jana Gáborová
load