Úvodní strana > Samospráva > Transparentní radnice > Na pravou míru > Aktualizováno: Právník města Kotrys u soudu nelhal

Aktualizováno: Právník města Kotrys u soudu nelhal

radnice

Mladý aktivista stále rozviřuje negativní informace o městu Prostějovu.  

Na sociálních sítích se několikrát objevilo nařčení, které městského právníka Mgr. Tomáše Kotryse, zastupujícího město v „kauze Manthellan“, označuje jako člověka, který u soudu lhal. Snaha mladého muže škodit šla tak daleko, že poslal České advokátní komoře na právníka stížnost. Komora ji však vyhodnotila jako nedůvodnou. Zeptali jsme se právníka Tomáše Kotryse, zda může nařčení ze lži nějakým způsobem vyvrátit:

„Samozřejmě mohu. Mladý aktivista podal podnět ke kontrolní radě České advokátní komory, která celou záležitost prošetřila. Její závěry jsou jasné. Cituji:

Ze stížnostního spisu je zjištěno, že jak rozsudek Okresního soudu v Prostějově tak i rozsudek Krajského soudu v Brně se nezabývá hodnocením žádných omylů, takže advokát tyto soudy v omyl neuvedl.... Stížnost se jeví jako nedůvodná a advokát neporušil ustanovení zákona ani pravidla etického kodexu" (záměrně zkráceno pro lepší srozumitelnost).

Zkrátka, pravda je taková, že jsem nelhal. Pouze jsem nevyhověl žádosti opozičního zastupitele, abych u krajského soudu prohlásil to, co on chtěl. Šlo z hlediska sporu o nepodstatnou věc. Navíc jsem k tomu, abych u jednání před soudem prohlašoval něco, co po mě chce opoziční zastupitel, ani neměl mandát. Vždy jsem postupoval profesionálně.“

(Jiří Pospíšil, náměstek primátorky města Prostějova)
 

O zveřejnění reakce města Prostějova jsme požádali příslušné medium s tímto výsledkem. Emailovou komunikaci zveřejňujeme v plném znění:

From: Kajlíková Anna
Sent: Tuesday, January 10, 2017 10:03 AM
To: Hanácký večerník
Subject: Žádost o zveřejnění

Dobrý den pane šéfredaktore,

obracíme se na Vás  se žádostí o zveřejnění naší reakce na článek v Hanáckém Večerníku s titulkem:  Prostějovský městský právník lhal u soudu, radní v to problém nevidí. Článek byl zveřejněn dnes tj. 10.1.2017.

V příloze posíláme plné znění naší reakce.

Děkujeme za zveřejnění.


Anna Kajlíková

referent mediální komunikace

Magistrát města Prostějova


From: Vlastimil Blaťák
Sent: Tuesday, January 10, 2017 2:33 PM
To: Kajlíková Anna
Subject: RE: Žádost o zveřejnění

Vážená paní Kajlíková,

V reakci na Váš e-mail Vám sděluji, že citace z Vašeho vyjádření rád použiji v dalším článku jakožto vyjádření města Prostějova. Přesto bych poprosil o jejich doplnění, a to formou otázek, které Vás tímto prosím předat k zodpovězení přímo panu náměstkovi Pospíšilovi:

  • Byl jste v době, kdy se rozhodovalo o  smlouvě s Manthellanem, členem Rady města?

  • Znal jste závěry analýzy Dr. Bezuchy? Případně, proč jste ji nedal k dispozici zastupitelům a veřejnosti?

  • Věděl jste, že komise neurčila pořadí nabídek, přestože to tak bylo zastupitelstvu i radě prezentováno?

  • Jak navrhujete řešit situaci, kdy v hodnotící komisi působil Ing. Baláš, který radě zatajil skutečnost, že Manthellan nepředložil nejlepší nabídku, ačkoliv jako předseda hodnotící komise věděl, že nebyly určeno pořadí? Budete žádat Balášovu rezignaci?

  • Jste schopen prokázat pravdivost Kotrysova tvrzení před soudem, že Prior předložil nejhorší nabídku? Pokud ne, jaké z toho vyvodíte důsledky?

Případem stížnosti adresované České advokátní komoře se ještě budou naše noviny podrobně zabývat.

Dále bych chtěl pana náměstka zdvořile požádat (předpokládám, že jeho, když je v příloze Vašeho e-mailu podepsaný…), aby ve styku s redakcí hanáckého Večerníku neužíval slovní obrat „mladý aktivista“. Jakub Čech je členem redakce HV a jakýkoli poukaz na jeho mládí nebo stáří osobně považuji za krajně nevhodný. Byl bych vděčen, kdyby byl v naší komunikaci oslovován jako „redaktor“. Děkuji za vstřícnost.

S pozdravem


Vlastimil Blaťák

Hanácký Večerník

vydavatel a šéfredaktor


From: Kajlíková Anna
Sent: Wednesday, January 11, 2017 6:13 AM
To: Hanácký večerník Blaťák
Subject: FW: Žádost o zveřejnění

Dobré ráno pane šéfredaktore,

a děkuji za Vaše info.

Na našem požadavku musíme ovšem trvat a to vzhledem k nevyváženosti zmiňovaného článku. Možnost požádat nás o reakci Váš redaktor měl v době, kdy článek psal. Neučinil tak. Vzhledem k tomu, že jste medium působící hlavně na internetu a facebooku, není problém k článku reakci města Prostějova připojit. Doplnění vyváženosti článku podmiňovat dalšími otázkami nepovažujeme za šťastné vyřešení situace.

Jakmile bude v článku připojena reakce města, bude pochopitelně náměstek primátorky Jiří Pospíšil odpovídat na Vaše další dotazy.

Přeji Vám krásný den


Anna Kajlíková

referent mediální komunikace

Magistrát města Prostějova


From: Vlastimil Blaťák
Sent: Wednesday, January 11, 2017 1:08 PM
To: Kajlíková Anna
Subject: RE: Žádost o zveřejnění

Dobrý den,

Na základě dnešního telefonátu sděluji:

Zda je článek vyvážený nebo nevyvážený, případně jaké názorové stanovisko zastává, je čistě věcí redakce a mého uvážení, a nikoli věcí hodnocení pana Pospíšila. Taktéž postrádám jakoukoli omluvnou reakci na opakované dehonestující označení našeho redaktora jako „mladý aktivista“. I tato povýšenecká formulace v textu je důvodem, že v této podobě nebude publikován.

Na zodpovězení našich dotazů trváme, a to bez podmínek z jeho strany. Pokud zodpovězeny nebudou do dnešního večera, podáme v této věci oficiální žádost podle paragrafu 106 (v těch bodech, kterých se tento paragraf může týkat) a uvědomíme o celé záležitosti Syndikát novinářů. Taktéž v případě nezodpovězení (nebo nedejbože dalšího kladení ssi podmínek…) plánuji zavolat přímo panu Pospíšilovi a velmi důrazně žádat o to, čím je jakožto volený politik vůči veřejnosti bez další diskuse povinen. Hovor by byl přirozeně nahráván.

S pozdravem


Vlastimil Blaťák

Hanácký Večerník

vydavatel a šéfredaktor


From: Kajlíková Anna
Sent: Wednesday, January 11, 2017 2:00 PM
To: 'Vlastimil Blaťák'
Subject: RE: Žádost o zveřejnění


Dobrý den,

děkujeme za Vaši odpověď. I nadále trváme na zveřejnění naší reakce. Váš mail předložíme k posouzení našim právníkům a pochopitelně také Syndikátu novinářů.

S pozdravem


Anna Kajlíková

referent mediální komunikace

Magistrát města Prostějova


Na základě této emailové komunikace Hanácký Večerník vyjádření města Prostějova nakonec zveřejnil.


Vytvořeno 10.1.2017 8:11:11 | přečteno 2164x | Anna Kajlíková
load