Úvodní strana > Samospráva > Transparentní radnice > Na pravou míru > AKTUALIZOVÁNO: Reakce na informaci zveřejněnou na facebookových stránkách Změna pro Prostějov

AKTUALIZOVÁNO: Reakce na informaci zveřejněnou na facebookových stránkách Změna pro Prostějov

TGM radnice

Reakce na informaci zveřejněnou na facebookových stránkách Změna pro Prostějov ze dne 24. 11. 2015 v 09.56 hodin. 

Uvedená informace vychází z vulgárního článku[1] subjektivně zaujatého pracovníka neziskové společnosti, který se pasuje do pozice „kontrolora nad Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a MMR“.

Sofware, na jehož základě je „analýza dat“ z profilů zadavatelů uveřejňována je autorským dílem společnosti Datlab s.r.o., kdy sám provozovatel ke své službě upozorňuje[2], že cit. „neručí za správnost uveřejněných údajů. Obsah stránek vychází z dat jednorázově stažených ze strojového rozhraní profilů zadavatele a Věstníku veřejných zakázek. Zobrazené výsledky jsou proto pouze informativní, a nemohou být považovány za aktuální ani úplný výčet pochybení oproti publikačním povinnostem zadavatele VZ. Nejsou kontrolovány zejména publikace informací nezahrnutých do strojově čitelného rozhraní (typicky dokumenty - Zadávací dokumentace, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek apod.). Stejně tak zobrazené chyby nemusí být nutně pochybením zadavatele - povaha chyby a okolnosti přípustného výskytu jsou popsány v nápovědě u jednotlivých chyb.“[3]

Tato věta hovoří za vše.

Blíže na vysvětlenou – software přistupuje k profilům zadavatelů univerzálně, aniž by posoudil úplnost údajů skutečně zveřejněných (vizuální kontrolou), navíc nerozlišuje zakázky v režimu zákona a zakázky malého rozsahu a některé nesrovnalosti duplicitně sčítá, což vede k vysokému číslu počtu „chyb“.

Veškeré povinně zveřejňované údaje (IČO, vítězní dodavatelé, uchazeči, vysoutěžená částka a částka za zakázku skutečně uhrazená, evidenční číslo zakázky, aj.) se totiž vztahují pouze na zakázky zadávané v režimu zákona. Neumí-li software tyto zákonné zakázky od jiných odlišit, pak nemůže provádět objektivní analýzu.

Při kontrole „analýzy“ bylo dále zjištěno, že software:

  • nerozlišuje zakázky, na které se zveřejňovací povinnost vztahuje, od zakázek malého rozsahu, což je od r. 2011:
  • pouze 79 zakázek v režimu zákona
  • 704!!! zakázek malého rozsahu,
  • neumí přečíst IČO, které je uvedeno v jiném řádku, než se software domnívá,
  • neumí číst seznam uchazečů, pokud byť jen jeden znak v daném sloupci chybí, je navíc apod.[4],
  • bere v potaz i zakázky, které nebyly doposud ukončeny, tudíž nemohou být některé údaje zveřejněny.

Proto důsledně varujeme před zneužitím necertifikovaného softwaru „profilyinfo – kontrola profilů zadavatele“ pro účely propagandy subjektů, které si vzaly za cíl srážet autoritu jak zadavatelů veřejných zakázek, tak i samotných kontrolních orgánů. Jedná se pouze o komerční nástroj, který má za cíl získat co nejvíce finančních prostředků ze stran „důvěřivců“, kteří za jeho pomoci budou profily zadavatelů pravidelně „analyzovat“.


[1] Ke dni 25. 11. 2015 dostupný z odkazu http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-skuhrovec.php?itemid=26355
[2] Obrazová příloha č. 2 pro případ nefunkčnosti odkazu ad 4)
[3] Ke dni 25. 11. 2015 dostupný z odkazu http://www.profily.info/www/homepage/osluzbe
[4] např. obrazová příloha č. 3

ikona souboruSouhrnné informace k této tematice z webů (obrazová příloha)

Text publikovala:

Anna Kajlíková
referentka mediální komunikace MMPv


Na základě e-mailového dotazu zastupitele Petra Lyska ze dne 26.1.2016 přinášíme dnes 28.1.2016 doplňující informaci:

Z pověření prvního náměstka Zdeňka Fišera k Vašemu dotazu ohledně veřejných zakázek sdělujeme následující:

Město Prostějov trvá na vyjádření uvedeném na svých webových stránkách. Opírá se o podklady zpracované odborným pracovištěm – Oddělením veřejných zakázek Magistrátu města Prostějova, které celou věc znovu prověřilo a informovalo na Zastupitelstvu dne 14.12. 2015.

V souladu s vyjádřením učiněným na Zastupitelstvu města Prostějova dne 14.12. 2015 uvádíme, že údaje na profilu zadavatele byly již k tomuto datu (14.12. 2015) uvedeny v soulad s příslušnými právními předpisy. Na základě kontroly profilu zadavatele provedené Oddělením veřejných zakázek na přelomu listopadu a prosince 2015 bylo identifikováno celkem 40 skutečných pochybení. Tato pochybení byla způsobena lidskou chybou při zadávání údajů do databáze e - nástroje.

V současné době je chybovost vyloučena pravidelnými revizemi profilu.


Vytvořeno 27.11.2015 16:00:52 | přečteno 691x | Anna Kajlíková
load