Úvodní strana > Samospráva > Transparentní radnice > Na pravou míru > Audiatur et altera pars, aneb Budiž slyšena i druhá strana

Audiatur et altera pars, aneb Budiž slyšena i druhá strana

TGM radnice

Druhý lednový týden (8.1.) zveřejnil Prostějovský deník článek s názvem „Plní ANO předvolební sliby?" Článek je součástí seriálu, mapujícího práci …“politických stran v prostějovském zastupitelstvu“. Autor článku dal, samozřejmě, slovo lídryni hnutí, paní Ing. Haně Naiclerové, MBA.

Po přečtení jsem dospěl k názoru, že s řadou názorů paní Naiclerové nemohu souhlasit, protože jsou vzdálené realitě, nebo pohled na realitu zkreslují. Pokusím se níže svá tvrzení doložit. Nejdříve však dovolte dvě poznámky: myslím, že titulek článku by měl korespondovat s jeho obsahem. V případě článku „Plní ANO předvolební sliby“,  šlo v převažující míře o vše jiné, než o hodnocení práce hnutí. Jinými slovy, článek je kritikou práce koalice. Nešť. Druhá poznámka je nepatřičná, ale nemohu si ji odpustit. Místy jsem nebyl schopen pochopit souvislosti textu: např. jak souvisí nové webové stránky s předjednáváním ožehavých témat s primátorkou… Nevím nic o tom, že by na webu bylo „předjednávání“ jako téma reflektováno. Nebylo. Ale to je detail. Pojďme postupně k jednotlivým vyjádřením paní Naiclerové (dále jen N, text kurzívou)) a mým reakcím (Šlambor, dále jen Š):

N: informovanost lidí: mnoho se neudělalo, je asi tak na stejné úrovni, jako před volbami;

Š: realita: např.: on-line přenosy ze zastupitelstva, nové, uživatelsky přívětivější webové stránky, adresný přehled hlasování při jednání rady, rozklikávací rozpočet, atd. A to jsem něco jistě zapomněl. Nic na mém konstatování nemění fakt, že některé kroky byly urychleny na základě požadavků opozice.. 

N: …dosáhlo se alespoň toho, že lidé mohou vystupovat na zastupitelstvu.

Š: …a oni, paní zastupitelko, vystupovat nemohli? To snad nemyslíte vážně. Pokud myslíte změnu pravidel vystupování občanů v jednacím řádu zastupitelstva, to je přeci v úplně jiné rovině!

N: ..třikrát jsem dávala námět, aby na webu se zobrazovaly také samotné dotazy, bez kterých tato sekce nemá moc smysl. Doteď se tak nestalo.

Š: Paní zastupitelko, každý si může lehce ověřit, že toto tvrzení není pravda. Prosím o sdělení, komu jste své náměty adresovala a jaké na ně byly reakce.

N: (k prosincovému zastupitelstvu, kdy část opozice opustila jednání; z hnutí ANO odešli z jednání 3, zůstali 3): „Tohoto kroku určitě nelituji. Jako opozice musíme držet spolu“.

Š: Z hlediska korektnosti si odpustím komentář tohoto velmi zajímavého vyjádření o jednotě. Jen trochu kulhá za realitou: třetina opozičních poslanců by s Vaším vyjádřením asi nesouhlasila. Zůstali a hlasovali. Jen tak mimochodem a nepatřičně: je z Vašeho pohledu akceptovatelná tato paralelní věta: Jako koalice musíme držet spolu? Další zdůvodnění odchodu některých členů hnutí již je docela nefér, zejména v kontextu toho, že proběhl, i za účasti členů ANO seminář k rozpočtu. Nezaznamenal jsem prakticky od žádného subjektu připomínky takového charakteru, který by avizoval bojkot rozpočtu. Dovolte osobní poznámku: k některým položkám rozpočtu jsem měl rovněž připomínky, ale ve snu by mě nenapadlo hlasovat proti základnímu, stěžejnímu dokumentu umožňujícímu fungování města. Podotýkám, že za dlouhá léta v opozičních lavicích jsem si tuto myšlenku nepřipustil. Seminář je podle mně tou správnou platformou k vyjasnění názorů a případným kompromisům.

Nerozumím ale jedné věci: a) odešli někteří členové ANO z důvodů opoziční solidarity, nebo b) z víceméně malicherných důvodů nesouhlasu s některými položkami? Co je správně? Odpovím za vás. a) je správně. Protože za b) by Vám umožnilo hlasovat (před tím diskutovat) proti a plně tak transparentně projevit svůj jasný postoj k rozpočtu.

N: programová priorita životní prostředí: Hana Naiclerová se stavem spokojena není. Důvody: prašnost. Chybějící obchvat města, s jehož stavbou se otálí. Mělo se na tom pořádně pracovat již dříve.

Š: Paradoxně, ač je z vašeho vyjádření patrná neznalost reálií této problematiky (což není výtka), musím vám dát za pravdu. Tato záležitost se řeší dlouhodobě, min. od r. 2007. A protože jde de facto o přeložku silnice druhé třídy (II/366), je investorem Olomoucký kraj. Programové období evropských strukturálních fondů 2014-2020 umožnilo řešit tuto záležitost cestou využití dotací. Příslušný projektový námět je zařazen v rámci integrovaných územních investic olomoucké aglomerace, je finančně z podstatné části dotačně pokryt a probíhají konkrétní kroky k tomu, aby mohl být realizován. Nelze zakrývat, že jde o značně rizikový projekt zejména proto, že pro vydání stavebního povolení je nutné majetkoprávně vypořádat (koupit) pozemky od více jak stovky převážně soukromých vlastníků. Za zpoždění v možnosti přístupu k čerpání evropských dotací, bez kterých by projekt byl nejspíše chimérou, ovšem vinit město, či kraj, je mimo realitu. Město Prostějov činí řadu kroků, aby tato významná dopravní stavba ve výši cca 400 mil. Kč, byla realizována a pomohla zlepšit životní prostředí a dopravní podmínky obyvatel města.

N: (ne)návaznost cyklostezek a jejich absence:

Š: určitě situace není ideální, ale je třeba respektovat realitu, zejména v souvislosti s výkupem pozemků. Existuje generel cyklistické dopravy i snaha o jeho naplnění. Rozhodně odmítám, že se problematika cyklostezek neřeší „tak, jak by měla“. V této záležitosti problémy byly, jsou, budou a já tvrdím, že i některé zůstanou. Aktuálně je úsilí směrováno právě do propojení jednotlivých úseků. Chtělo by to ale konkrétní návrhy, jak postupovat,  paní zastupitelko

N: dalším problémem je financování sportu. Město ani nezná potřeby masového sportu. Chybí koncepce sportu. Vedení Prostějova by se na něj mělo více zaměřit a ne podporovat pár vyvolených vrcholových sportovců. Myslím si také, že je v PV nedostatek sportovních hal.

Š: financování sportu je skutečně problémem. Město sport podporuje prostřednictvím dotací (dříve nazýváno veřejnou finanční podporou), realizovaných na základě žádostí, které jsou projednány a následně schváleny/neschváleny radou, nebo zastupitelstvem. Svá doporučující hlediska uplatňuje i sportovní komise rady, ve které zasedají jak zástupci koalice, tak opozice. Město v roce 2015 poskytlo přímo do této oblasti něco přes 16 milionů korun. Je to hodně, nebo málo? Záleží, z které strany to posuzujete. Vedení města se domnívá, že je to poměrně slušná částka. Druhým problémem jsou kritéria výběru těch, kteří o dotaci žádají. Požadavky mnohonásobně převyšují možnosti. Jinak řečeno, komu dát přednost? Reprezentantům města, sportu č. 1 s největším diváckým zázemím (ano, mluvím o hokeji), nebo rekreačním sportovcům, či mládeži, která by se měla „hýbat“? Výsledkem, samozřejmě, nemůže být nic jiného, než kompromis. A ten lze bez problému kritizovat. Takže například zastavíme významnou podporu hokeji a „ušetřené“ peníze přesuneme do „masového sportu“? Tak jste to myslela, paní zastupitelko? A ještě, co se týče (ne)znalosti potřeb „masového sportu“.  Z požadavků na dotace si lze určitý pohled vytvořit. Ale město a priori nemůže suplovat tělovýchovné a sportovní organizace!! Odpovím otázkou: Vy, paní zastupitelko, máte o potřebách tělovýchovy a sportu v Prostějově představu? Pokud ano, velmi rád se s ní seznámím a využiji při formování svých názorů na oblast tělovýchovy a sportu.

A co se týče nedostatku hal. Těch nebude, v návaznosti na finance, nikdy dost. Ale něco v této oblasti přeci jen konkrétně děláme. Je smutné, že jsme např. za podporu myšlenky olympijského centra (tedy i nové haly!!) kritizováni a dokonce i ostrakizováni, a to zejména z řad opozice.

Pokusím se to shrnout: jsem dalek toho, abych tvrdil, že vše, co děláme v oblasti tělesné kultury ve městě je ideální. Ani náhodou. Děláme ale svoji práci, rozhodujeme. Mnohokráte volíme ze dvou zel to menší, protože jiná volba není. Děláme dokonce i chyby. Já osobně jsem se ovšem, po zkušenostech posledního roku smířil s tím, že ať v této oblasti (nejen) uděláme cokoli, kritice ze stran opozice se nevyhneme.

N: Ne všechny kroky vedení města však hodnotí negativně. Kvituje např. změnu, ke které došlo po nástupu Aleny Raškové do funkce primátorky;

Š: …hurá, alespoň nějaké kladné body jsme návrhem na zvolení paní Dr. Raškové primátorkou u opozice získali. Teď ještě vyměnit ten zbytek radních a v Prostějově zavládne idylka.

N: doufali jsme přeskupení členů komisí, ke kterému zatím nedošlo.

Š: není mi jasné, proč by mělo k „přeskupení“ komisí dojít. Došlo k dílčím personálním změnám, to ano. Že nebyli zvoleni někteří nominanti opozice? Co je na tom zvláštního? Odpovím Vám, paní zastupitelko, hypotetickou otázkou: vzala byste si do vedení firmy dobrovolně člověka, který veřejně zastává názor, že firmu je zapotřebí rozbít? Já tedy rozhodně ne.

Takže jsem u konce komentáře, který nemá jiný smysl, než naplnění staré právní, ale také novinářské zásady, uvedené v titulku. Názor nechť si utvoří laskavý čtenář sám.

Jaroslav Šlambor, radní

,

 


Vytvořeno 3.2.2016 9:37:22 | přečteno 1497x | Mgr. Jana Gáborová
load