Úvodní strana > Samospráva > Transparentní radnice > Na pravou míru > Hřiště v zanedbaném stavu?

Hřiště v zanedbaném stavu?

Na sociálních sítích se objevily informace, že hřiště v Tylově ulici je v zanedbaném stavu, což údajně způsobilo zranění dítěte.

Z odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova jsme obdrželi k této záležitosti následující stanovisko:

Víceúčelová sportovní plocha na ul. Tylova není v žádném případě v zanedbaném stavu. Sportovní plocha je pravidelně 1x týdně kontrolována a  je na ní prováděna údržba a opravy, jako výměna výdřevy, opravy oplocení a kotvení atd. Dále 1x ročně je oprávněnou osobou prováděna revize všech herních prvků a konstrukcí. Kontrolu a údržbu dětských hřišť a sportovišť ve městě zajišťuje společnost FCC Prostějov, s.r.o. Dle našich informací mělo dojít k předmětnému úrazu v sobotu 18. 2. 2017. Při poslední kontrole hřiště před úrazem, dne 16. 2. 2017, však nebyla zjištěna závada. V mezidobí od 16. 2. do 18. 2. 2017 zřejmě neznámý pachatel demontoval a odcizil šrouby a samojistící matice z jedné části konstrukce brány. S tímto projevem vandalismu a krádežemi kotevních prvků u dětských hřišť a sportovišť se bohužel setkáváme na území celého města.

Je nám velmi líto, že k takovéto události došlo, ale vlastník a správce provedl všechno, co bylo v jeho možnostech, aby bylo hřiště bezpečné. Je však třeba zároveň uvést, že dle provozního řádu má být u dítěte mladšího 12ti let přítomen dospělý dozor. Město Prostějov netvrdí, že by k úrazu nedošlo, nicméně, zákonný zástupce mohl následně řádně projednat úraz s majitelem hřiště jako případnou pojistnou událost.

OSÚMM


Vytvořeno 4.4.2017 8:37:02 | přečteno 388x | Mgr. Jana Gáborová
load