Úvodní strana > Samospráva > Transparentní radnice > Na pravou míru > Jak je to s dozorčími radami městských firem?

Jak je to s dozorčími radami městských firem?

TGM radnice

Mladý aktivista si ve svém mladickém nadšení vyžádal dle zákona 106/99 Sb informace o odměnách členů dozorčích rad městských firem či firem s majetkovou účastí města. Konkrétně se jedná o firmy Vodovody a kanalizace, Domovní správa Prostějov a Lesy města Prostějova. Tyto informace následně zveřejnil v takové podobě, aby u občanů města vzbudil dojem, že se snad jedná o jaké si „trafiky“ v nichž pobírají politici i lidé mimo aktivní politiku nemalé prostředky a přitom nic nedělají. Jaká jsou však fakta:

  1. Člen DR ručí za chod firmy celým svým majetkem, a pokud by vznikla společnosti škoda jeho činností či nečinností, tak o tento osobní majetek příjde.

  2. Odměny nejsou ve výši statisíců, jak uvádí, ale jedná se o částky od 8.000 do 9.500 Kč za měsíc, což člověk znalý věci, který absolvoval aspoň první ročník obchodní akademie, uzná, že se nejedná o žádnou horentní sumu za odpovědnost členů DR a záruku vlastním majetkem.

  3. Členové DR byli a jsou vybíráni dle zkušeností v oblasti podnikání či řízení firem, nebo se jedná o lidi s právním, či ekonomickým vzdělání, kteří rozumí dané problematice

  4. Členové DR se scházejí tak, aby projednali důležité dokumenty, jako jsou účetní uzávěrky v jednotlivých účetních obdobích a též projednali účetní uzávěrku a výroční zprávu za daný účetní rok.

  5. Dozorují též nad transparentností výběrových řízení, nad dobrým hospodařením společností a jak člověk aspoň minimálně znalý chodu městských firem, přispívají tak k dobré hospodaření těchto firem, což lze doložit dobrými výsledky všech tří společností.

Jak z výše uvedeného vyplývá, mladému aktivistovi nejde ani o zájem města, ani o rozvoj městských firem, ale pouze o napadání lidí, kteří přispívají k dobré finanční kondici nejen těchto firem, ale celého města, které se již tradičně umísťuje v čele dobře hospodařících měst ČR s nulovým dluhem na občana a rezervami města ve výši cca 200 milionů Kč. O co tedy tomuto mladému muži jde? Řekl bych, že především o snahu změnit volební výsledek komunálních voleb 2014 jinými než demokratickými prostředky, tedy pomluvou práce jiných. Neuspěli-li jeho opoziční favorité tak jak si představovali a jak si představoval i on, volí tuto nedemokratickou cestu napadání jiných. Jak praví klasik: „Pomluvě se nelze účinně bránit“.

Bc. Pavel Smetana, náměstek primátorky

 


Vytvořeno 13.7.2016 10:31:36 | přečteno 1750x | Mgr. Jana Gáborová
load