Úvodní strana > Samospráva > Transparentní radnice > Na pravou míru > Jak řeší město zásadní dopravní investice?

Jak řeší město zásadní dopravní investice?

TGM radnice nová (1)

V regionálním tisku se objevily spekulace, že město Prostějov neřeší problematiku dopravních investic, zejména těch, které mají být realizovány ve spolupráci s krajem. Na celou záležitost jsme se proto zeptali primátorky Aleny Raškové:

 

Není pravda, že se město Prostějov do dopravní infrastruktury neinvestuje. Jen v roce 2016 proběhlo devět takovýchto investičních akcí za 53,1 milionu korun a v roce letošním bylo zatím provedeno třináct akcí za 58 milionu korun s tím, že ostatní buď právě probíhají, nebo ještě v tomto roce budou dokončeny. (přikládáme tabulku aktuálně probíhajících investic do dopravní infrastruktury v Prostějově – pozn. red.)

Co se týče dopravních investic, které budeme realizovat ve spolupráci s krajem, předali jsme seznam dopravních priorit města Prostějova Olomouckému kraji a již několikrát jednali o těchto prioritách osobně náměstci Fišer a Smetana s příslušným krajským náměstkem pro dopravu. Faktem je, že po krajských volbách, kdy došlo ve vedení kraje ke změnám, bylo rozhodnuto, že již přislíbené dopravně investiční akce budou vedením kraje znovu prověřeny z hlediska potřebnosti a účelnosti. S tím bohužel jako město nemůžeme nic dělat. Jedná se o prověření investic do všech silničních tahů, které jsou v majetku kraje, včetně realizace kruhových křižovatek na těchto silnicích. Jednáme tedy o tom, aby byly pro nás důležité dopravně investiční akce zařazeny do rozpočtu kraje alespoň na příští rok.

Investice, na které se však jednoznačně kraj i město shodnou, a na kterou jsou již peníze alokovány, je výstavba severního obchvatu Prostějova.

RNDr. Alena Rašková, primátorka

Dopravní investiční akce – dle aktuálního rozpočtu kapitoly 60 (ORI) ke dni 7. 7. 2017

Náklady v mil. Kč

STAVEBNÍ INVESTICE - výčet dopravní akcí dle rozpočtu 2017

13,5

Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, atd. vč. PD

8,0

Regenerace sídliště Tylova - komunikace

10,5

Parkoviště u zimního stadionu PD

0,2

Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice PD

0,8

Dopravní terminál na Floriánském náměstí PD

3,0

CS Prostějov - Žešov  (vč. PD)

7,0

Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky (vč. PD)

5,0

CS Kostelecká

3,0

Chodník ulice Žitná Čechovice

1,0

CS Martinákova - Pod Kosířem

5,0

Komunikace a chodník v Žešově - U Palírny

0,5

Prům. komunikace a IS pro část pozemků sektoru A Kralická - PD

0,5

Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská - PD

58,0

CELKEM

Vytvořeno 17.7.2017 7:47:37 | přečteno 263x | Mgr. Jana Gáborová
load