Úvodní strana > Samospráva > Transparentní radnice > Na pravou míru > Kácení stromů na náměstí T.G.M ? Facebookový nesmysl

Kácení stromů na náměstí T.G.M ? Facebookový nesmysl

TGM radnice

Poplašné zprávy na facebookových profilech hovoří o kácení tří habrů na náměstí T.G. Masaryka. Informace jsou zavádějící a jejich autoři si neověřili stav věcí. Zbytečně vznikají fámy, které nejsou ničím podložené. Komu mají tyto informace sloužit? Obyvatelům města rozhodně ne.

 

Dne 20. 1. 2016 v 9:37  byl na facebookovém profilu a následně téhož dne v 10:08 na skupině Prostějov Bez Cenzury zveřejněn příspěvek s názvem: Někdo se zbláznil! a 12. 1. 2016 zahájilo město Prostějov správní řízení (samo se sebou) na kácení 3 ks habrů na náměstí (ty největší před radnicí). Braňme je !!! včetně mapky z portálu Stromy pod kontrolou s vloženým textem Pozor na další připravované kácení – PROSTĚJOV 2016.

Tento příspěvek byl dle našich poznatků dále sdílen na sociální síti a rozpoutal bouřlivou diskusi včetně spekulací o možných „důvodech“ kácení. Nikdo z aktérů diskuse si předem neověřil na Magistrátu města Prostějova, o co přesně ve zmiňovaném správním řízení jde.

Můžeme potvrdit, že je to nesmysl, který uvádíme na pravou míru. Věříme, že iniciátoři  toto učiní na svých  facebookových  profilech taktéž.

Vysvětlení celé záležitosti je zde:

Město Prostějov jako správce zeleně má povinnost sledovat zdravotní stav dřevin a vyhodnocovat mimo jiné, zda nepředstavují z hlediska bezpečnosti riziko. Odbor správy a údržby majetku města má k dispozici odborný posudek, který uvádí, že 3 habry na náměstí T.G.Masaryka vykazují jasné symptomy zhoršeného zdravotního stavu a představují potencionální riziko pro občany. Znalec ale nenavrhuje kácení! Město Prostějov nepředpokládá, že bude kácení ve správním řízení povoleno, ale to aby toto řízení proběhlo je nezbytné k prokázání řádné péče a předcházení vzniku škod na majetku či zdraví osob.

Odbor správy a údržby majetku města proto podal žádost na kácení na náměstí T. G. Masaryka pro 3 ks habrů v prosinci 2015.

Žádost neměla veškeré podklady, a proto Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova vyzval vlastníka pozemku Statutární město PV, zastoupené Odborem správy a údržby majetku města o doplnění. V lednu 2016 byly podklady doplněny a orgán ochrany přírody, Odbor životního prostředí  Magistrátu města Prostějova zahájil správní řízení na kácení s tím, že o zahájení uvědomil i  občanská sdružení, která jsou přihlášena v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném znění. Místní šetření je svoláno na 16. února 2016 na místě samém, tj. na nám. TGM v Prostějově.

Znovu tedy opakujeme, že důvodem žádosti Odboru správy a údržby majetku města byla předběžná opatrnost, protože péče řádného hospodáře má eliminovat případná zranění a škody, které by mohly vzniknout při zanedbání povinnosti Statutárního města Prostějova.

Z pověření vedení statutárního města Prostějova zpracovaly Jana Gáborová a Anna Kajlíková


Vytvořeno 21.1.2016 9:43:51 | přečteno 612x | Anna Kajlíková
load