Úvodní strana > Samospráva > Transparentní radnice > Na pravou míru > Magistrát pracovní místa obsazuje zcela v souladu se zákonem

Magistrát pracovní místa obsazuje zcela v souladu se zákonem

TGM radnice

Magistrát pracovní místa obsazuje zcela v souladu se zákonem

Jeden internetový server nedávno vydal článek, který navozuje pocit, že Magistrát města Prostějova neobsazuje místa podle platné legislativy a nezveřejňuje volné pracovní pozice. Proti tomuto nařčení je třeba se ohradit a pro vysvětlení objasnit složitou literu zákona.


V prvé řadě je třeba říci, že do Magistrátu města Prostějova jsou zařazeny dvě skupiny zaměstnanců. Jednak jde o ty, kteří vykonávají správní činnost a splňují podmínky zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Druhou skupinou jsou ti, kteří správní činnosti nevykonávají a nejsou tedy podřízeni režimu tohoto zákona. Jejich pracovní místa totiž nejsou úřednická, a proto se jejich pracovní poměr řídí jiným zákonem, a tím je zákoník práce.
Co se týká povinnosti konat výběrové řízení pro obsazení volné pracovní pozice, tak to upravuje pouze zákon o úřednících a vztahuje se tedy pouze na pracovní místa, která jsou úřednická. „Výběrové řízení je zákonem striktně vyžadováno ve dvou případech: je podmínkou pro jmenování do funkce vedoucího úřadu a vedoucího úředníka a dále je povinné před vznikem pracovního poměru na dobu neurčitou a to opět u úředníka,“ vysvětlila Jana Orságová, vedoucí oddělení právního a personálního, Odboru kanceláře tajemníka, Magistrátu města Prostějova a zdůraznila, že magistrát postupuje vždy podle zákona. To znamená, podle jejích slov, že na všechny volné pracovní pozice úředníka na dobu neurčitou a na všechny vedoucí úřednické pracovní pozice vždy bylo a bude výběrové řízení.


Jsou ale situace, kdy se výběrové řízení nevyžaduje. Takovou situaci ovšem zákon také ošetřuje. Je to v případech, kdy vzniká pracovní poměr úředníka na dobu určitou. „Stejná situace je při obsazování neúřednického pracovního místa. Žádný právní předpis neukládá povinnost konat výběrové řízení. Přesto ale magistrát v některých případech, i při obsazování pracovní pozice úředníka nebo neúředníka na dobu určitou, k výběrovému řízení přistupuje. Nebývá to však pravidlem,“ doplnila Orságová.
Takový postup plyne již ze samé podstaty účelu sjednávání pracovního poměru na dobu určitou vůbec. Ve všech takovýchto případech se jedná o výkon práce, který je časově omezený. Společným znakem je právě dočasnost takového pracovního místa, jako je například zástup za někoho, kdo je v pracovní neschopnosti a nedá se předem předvídat vývoj délky trvání neschopenky. „Právě tyto situace navozují potřebu okamžitě zareagovat na vzniklý stav a co nejdříve zajistit výkon určitých pracovních činností jinou osobou, která pokud možno co nejdříve bude schopna hodnotně svěřenou práci konat. Magistrát proto při v těchto případech často kontaktuje ty osoby, které již dřív pro nás pracovaly, třeba na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti či formou stáže a znají chod úřadu a při své dřívější činnosti pro magistrát se osvědčily,“ dodala Orságová s tím, že výběrová řízení by v těchto případech byla neúčelná a přinesla by časové prodlevy. Takovéto řízení totiž trvá nejméně třicet dnů. To je ovšem dlouhá doba, kterou si často není možné dovolit, zvláště pokud je k dispozici člověk, který problematiku zná a je prověřený a může okamžitě nastoupit do pracovního poměru. V případě zaměstnání takového člověka se zkracuje i doba, kterou každý nový zaměstnanec běžně potřebuje k zapracování.


No a jak je to v případě pracovních míst na dobu neurčitou? Pokud se jedná pracovní místa na dobu neurčitou na místa, která nejsou úřednická, ani zde nevyžaduje zákon výběrové řízení. „Postupujeme tak, že pokud máme možnost na tuto pracovní pozici zaměstnat osobu, s níž již máme předchozí kladné zkušenosti, která je na danou problematiku odborníkem, jejíž pracovní zkušenosti předurčují výkon práce v požadované kvalitě a u níž jsme přesvědčeni o správnosti výběru, k výběrovému řízení nepřistupujeme. Ve všech ostatních případech výběrové řízení samozřejmě probíhá,“ uzavřela Jana Orságová.

Anna Kajlíková

referent pro mediální komunikaci

Magistrátu města Prostějova

Vytvořeno 18.8.2015 15:08:56 | přečteno 904x | Anna Kajlíková
load