Úvodní strana > Samospráva > Transparentní radnice > Na pravou míru > Malé zamyšlení nad článkem z jednoho regionálního periodika

Malé zamyšlení nad článkem z jednoho regionálního periodika

TGM radnice

Paskvil plný chyb

Tak by se dal ohodnotit článek, který vyšel nedávno v jednom z regionálních periodik, a který, ač v titulku slibuje hodnocení plnění volebního programu hnutí, je de facto kritikou práce současné koalice. Slušně řečeno. Jedna z významných představitelek tohoto hnutí a členka zastupitelstva nenechala v článku na současné koalici nit suchou. Nic proti tomu, pokud by se její hodnocení kryla s realitou a vykazovala objektivní pohled. Takto vypustila pouze jedovatou slinu. Jediné pozitivum našla ve změně na primátorském postu. Jinak nula bodů, jen samá negativa. Jsem přesvědčen, že řada čtenářů tohoto článku si řekne, co je vlastně to dnešní vedení za neschopnou sešlost, jaká škoda, že se právě paní zastupitelka, která má jasno, jak věci dělat (ale žádné zkušenosti z komunální politiky), nemůže na správě věcí veřejných podílet z vyšší úrovně. Jak má chudák čtenář vědět, že to, co je napsáno, je pouze a jen účelová manipulace veřejnosti – zostudit vedení města, nebo, chcete-li koalici, a ukázat hnutí coby pozitivní protiklad. Jsou to silná slova, ale nelze jinak. Paní zastupitelka, která disponuje všemi potřebnými informacemi, je si velmi dobře vědoma, co čtenářům předkládá. Nepochybuji, že ví také proč. Jsem dalek toho, abych si myslel, že děláme vše dobře, že se dokážeme vyvarovat chyb. To ani náhodou. S oprávněnou kritikou se dokážeme vyrovnat a zajistit případnou korekci. Na cílené pavlačové útoky v médiích se sice reagovat dá, ale výsledek je problematický.  Ta prvotní negativní informace totiž již v mysli čtenáře je, reakce již zdaleka tu přesvědčovací sílu nemá. Útok a obrana jsou z hlediska efektivity dvě rozdílné kvality. Přesto je ale třeba svou pravdu, objektivitu bránit! Ale vrátím se, byť jen krátce, k jednomu z témat, kterými se článek zabývá, totiž hlasování o rozpočtu. Jak známo, někteří z opozičních zastupitelů jednání opustili ještě před jeho projednáváním. Pro mě osobně je zdůvodnění tohoto odchodu svědectvím politické neodpovědnosti a z mého pohledu i diletantismu. Uvědomují si aktéři, jakému riziku a problémům chod města vystavili? Pokud měli s rozpočtem problémy, měli je možnost řešit na semináři, který byl přesně kvůli tomu pořádán! Bojkot ve formě demonstrativního opuštění jednání, navíc s využitím banální záminky a silným tlakem (opozice přece musí držet spolu!) iniciátorů odchodu na své partnery, je sám o sobě dostatečně vypovídající. Naštěstí i v opozičních řadách se našli ti, kteří dali přednost racionální úvaze před emocionálním hysterickým gestem. Zůstali, hlasovali. Paní zastupitelka, která měla před volbami vysoké ambice, svými postoji prokazuje, že se nedokázala s neočekávaně vzniklou situací v podobě opoziční role vyrovnat. Zvolila taktiku připojení se k radikální části opozičních zastupitelů, jejichž hlavním cílem je rozbití stávající koalice. Je smutné, že k tomu používá i prokazatelně nefér prostředků, včetně účelového zkreslování reality. Nerozumím tomuto jejímu přístupu. Nechápu, proč autorka článku předkládá čtenářům i skutečné nesmysly – příkladem může být konstatování, že na webu města se nezobrazují v rubrice „Dotazy“ příslušné dotazy, ale jen odpovědi. Pominu fakt, že by taková „konstrukce“ rubriky postrádala smysl. Nikdo další s podobnou výtkou nepřišel a všechny naše přístupy žádný problém nezaznamenaly – dotaz i odpověď se zobrazovaly bez problémů. Tak nevím, jestli přání není otcem myšlenky. Její konstatování, že se informovanost občanů v tomto volebním období nezlepšila (.. je na stejné úrovni, jako před volbami..), nebudu pro zřejmou absurditu tohoto tvrzení ani komentovat. A tak je to s dalšími „fakty“ z bilančního pseudohodnocení  paní opoziční zastupitelky. Místo zřejmých, snadno ověřitelných faktů je text plný demagogie – pošpinit současné vedení města. Snad v intencích goebbelsovské propagandy o stokrát opakované lži, která bude časem považována za pravdu?  Soudím, že takovýmto přístupem hrubě podceňuje inteligenci čtenářů. Jako bývalý učitel si dovolím ještě jednu poznámku, za kterou se omlouvám: doporučuji editorovi zmíněného regionálního periodika zamyslet se nad gramatickou i slohovou úrovní článku… Mně v této chvíli nezbývá, než právě v onu soudnost čtenářů věřit, resp. věřit, že si fakta ověří a následný úsudek vytvoří sami.

Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátorky města Prostějova


Vytvořeno 27.1.2016 12:21:21 | přečteno 887x | Richard Sedlák
load