Úvodní strana > Samospráva > Transparentní radnice > Na pravou míru > Prodej soch - údajné porušení autorského zákona

Prodej soch - údajné porušení autorského zákona

TGM radnice

Primátor města Prostějova Miroslav Pišťák zaslal zastupitelům vyjádření k údajnému porušení autorského zákona v souvislosti se zamýšleným prodejem soch ze sochařských sympozií. "Kauza" před časem proběhla nejen místními médii a město obdrželo v této souvislosti i řadu dotazů od občanů. Vyjádření přinášíme zde:

Rada města Prostějova vyhlásila před časem záměr prodeje devětadvaceti dřevěných soch vytvořených v rámci deseti ročníků Mezinárodních sochařských sympozií Hany Wichterlové v Prostějově. Prodej bude uskutečněn za zájemcem nabídnutou cenu. Odbor správy a údržby majetku města magistrátu obdržel zpracované ocenění 33 kusů dřevěných soch. Ze znaleckých posudků vyplývá, že díla byla vytvořena z neošetřených a neimpregnovaných kmenů dřeva. Tento materiál není vhodný pro dlouhodobé venkovní umístění. Čtyři sochy znalec navrhuje k fyzické likvidaci. Přehled soch včetně fotodokumentace je zveřejněn na webových stránkách města pod tímto odkazem:
http://www.mestopv.cz/cz/aktuality/prodej-drevenych-soch-sympozii.html
Město Prostějov má uzavřeny se všemi autory smlouvy na daná díla, z nichž pouze ve čtyřech smlouvách (dvou z roku 2006 a dvou z roku 2007) je uvedena klauzule, že sochy mohou být převedeny na třetí osobu pouze se souhlasem autora. Všechny ostatní sochy byly darovány městu bezvýhradně. Do tohoto okamžiku evidujeme 3 žádosti o 3 sochy, přičemž ve všech třech případech jde o sochy, jež byly do vlastnictví města převedeny bezvýhradně. O dalším postupu v každém případě rozhodnou orgány města.
Celá médii nešťastně podaná záležitost zřejmě vznikla z nepochopení snahy města Prostějova nenechat sochy chátrat, ale naopak nabídnout je zájemcům v okamžiku, kdy sochy na veřejném prostranství morálně dožily. Smyslem sochařských sympozií, která se konala v Prostějově, bylo zejména oživit kulturní dění ve městě v letním období a vytvořit taková díla, která po časově omezenou dobu tvořila součást venkovní výzdoby města. Obdobně, jako v jiných městech, kde se podobná sochařská či řezbářská sympozia pořádají, však nikdo ani nepředpokládal, že všechna vzniklá díla budou mít trvalou hodnotu a že se stanou trvalým kulturním artefaktem ve městě.
Zároveň se chci důrazně ohradit proti pochybnostem o dodržování autorského zákona ze strany města Prostějova, naopak město Prostějov bude při případném prodeji soch striktně postupovat v souladu s tímto zákonem.

Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova

Vytvořeno 18.8.2015 12:00:00 | přečteno 539x | Mgr. Jana Gáborová
load