Úvodní strana > Samospráva > Transparentní radnice > Na pravou míru > Směna pozemků v Domamyslicích – skandál či bouře ve sklenici vody?

Směna pozemků v Domamyslicích – skandál či bouře ve sklenici vody?

Marák

Rádi bychom uvedli na pravou míru záležitost, kterou opozice na posledním jednání zastupitelstva prezentovala jako velké téma, byť fakta jsou ve skutečnosti jiná.

Jedná se o výměnu dvou čtverečných metrů za čtyři mezi městem a panem Marákem v Domamyslicích, při níž město „vydělá“ dva čtverečné metry a která nijak nezhorší průchodnost po břehu Mlýnského náhonu.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že nejde o případ, kdy stejná osoba v minulosti uzavřela průchod kolem svého pozemku podél Mlýnského náhonu v podobě demontovatelného oplocení. Po výzvě ze strany města byla tato překážka již dříve panem Marákem odstraněna a nynější rozhodnutí zastupitelstva s touto věcí nesouvisí ani ji zpětně v žádném případě nelegalizuje.

O co tedy jde? V minulosti byl plot pana Maráka nesprávně postaven kolem zahrady u rodinného domu tak, že tento částečně dvěma metry čtverečnými zasáhl do pozemku města a zároveň část pozemku v jeho vlastnictví zůstala veřejnou zelení přístupnou každému bez omezení a sloužící obecnému užívání. Pan Marák nyní požádal o výměnu, která by chybu napravila, a při níž by při drobné korektuře město získalo v dané lokalitě do vlastnictví dva čtverečné metry veřejného prostranství navíc.

K chybnému postavení plotu ze strany pana Maráka skutečno došlo, ale pokud větší rozsah pozemků v jeho vlastnictví zůstává veřejným prostranstvím, těžko lze věřit tomu, že by tuto chybu udělal naschvál. Navíc se jedná o chybu v maximální šířce jeden metr, která nemá žádný vliv na průchodnost mezi oplocením a břehem Mlýnského náhonu. Podobné případy byly v minulosti řešeny i na jiných místech města Prostějova, např. v ulici V Polích na zastupitelstvu 19.02.2019, v ulici Kosířská a Na okraji na zastupitelstvu 19.02.2019, v ulici Fanderlíkova na zastupitelstvu dne 27.08.2018, v ulici Domamyslická na zastupitelstvu dne 19.02.2018 a další.

Obrovská bouře, kterou kolem tohoto materiálu část opozice vyvolala, je zcela zbytečná. A záměrné matení veřejnosti, při kterém se někteří zastupitelé snaží tvrdit, že touto směnou dojde k zneprůchodnění pěšiny kolem Mlýnského náhonu, odmítáme.

Uvolnění členové rady města Prostějova


Vytvořeno 7.5.2019 13:03:43 | přečteno 659x | Mgr. Jana Gáborová
load