Úvodní strana > Samospráva > Transparentní radnice > Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Vstup do Rozklikávacího rozpočtu

Uživatelská aplikace Rozklikávací rozpočet byla umístěna na webové stránky statutárního města Prostějova s cílem pravidelně informovat všechny občany o vývoji rozpočtu města.

Po vstupu do této aplikace je na boční liště možné zvolit příslušný rok a dále různé varianty členění rozpočtu - příjmy, výdaje a tzv. pohledy. Od 1. 1. 2015 byla v rámci zvýšení transparentnosti radnice doplněna aplikace o nový pohled Transparentní příjmy a výdaje s členěním do prvotních dokladůZde je možné zjistit, z jakých prvotních dokladů (faktury, platební poukazy a ostatní účetní doklady) se skládají jednotlivé položky rozpočtu v členění dle odborů Magistrátu města Prostějova. U faktury a platebního poukazu je uvedeno číslo, IČ a název dodavatele/odběratele a stručný popis.
U fyzických osob nebude uváděno IČ resp. rodné číslo a jméno z důvodu ochrany osobních údajů (viz zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů). Doklady označené jako ostatní účetní doklady vznikají v agendě Daně, dávky a poplatky a v agendě vnitřních účetních dokladů, ze kterých není možné získat konkrétní informace k jednotlivým dokladům.

Výdaje jsou rozčleněny dle odvětvového třídění rozpočtové skladby, příjmy pak dle druhového třídění.

Pohledy jsou příjmy a výdaje roztříděné v závislosti na:

  • položce rozpočtové skladby (POL)
  • oddílu, paragrafu rozpočtové skladby (ODPA)
  • účelovém znaku (ÚZ), tj. dle číselníku účelových znaků vydaného MF ČR
  • rozpočtových kapitolách, tj. dle jednotlivých odborů Magistrátu města Prostějova (ORJ)
  • na organizační jednotce, oddílu a paragrafu, položce a účelovém znaku
  • na položce, oddílu a paragrafu a organizační jednotce.

Dalším možností pohledu na rozpočet je měsíční sledování výdajů.

V části Pohledy je umístěna funkce vyhledávání, kde po zadání názvu nebo IČ bude vyhledán příslušný subjekt resp. doklad, na kterém se zadané slovo vyskytuje. Subjekt je možné rozbalit kliknutím na název nebo IČ až do jednotlivých dokladů v členění dle kapitol rozpočtu a rozpočtové skladby. Za vybrané údaje budou provedeny součty v členění výdaje a příjmy.

Rozklikávací rozpočet je denně aktualizován.

Vytvořeno 30.9.2015 14:10:05 | přečteno 3311x | Richard Sedlák
load