Úvodní strana > Samospráva > Transparentní radnice > Transparentní účet u České spořitelny

Transparentní účet u České spořitelny

Vstup na transparentní účet

Statutární město Prostějov uzavřelo s účinností ke dni 2. 1. 2015 dohodu o změně Smlouvy o běžném účtu
č. 27-1505517309/0800. Město se tímto dohodlo s Českou spořitelnou, a.s., že banka bude na svých internetových stránkách zveřejňovat veškeré platební transakce na účtu, tj. veškeré platby ve prospěch nebo na vrub účtu, připsané úroky a zůstatek na účtu.
V případě došlých plateb bude banka zveřejňovat jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název plátce a částku došlé platby. V případě odesílaných plateb bude zveřejňovat vždy číslo účtu příjemce, částku a případně poznámku (zprávu pro příjemce), kterou uvede město na příkaz k úhradě. Informace o platebních transakcích zveřejní banka následující pracovní den po jejich připsání/odepsání na účet a zpřístupní je na internetových stránkách po dobu 13 kalendářních měsíců.
Tento účet je určený výhradně pro platby výdajů města z dodavatelských vztahů. V této souvislosti upozorňujeme všechny obchodní partnery, aby pro případný platební styk s městem u výdajového účtu 27-1505517309/0800 nezadávali do identifikačních znaků plateb, zejména do variabilního symbolu a zprávy pro příjemce, osobní údaje a jiné citlivé informace. Město nemá možnost do výpisů zasahovat a uvedené informace dodatečně odstranit.

Další účty města

6015-1505517309/0800

Jiné BÚ - Depozita

1891926329/0800

Jiné BU - Depozita - jistiny

5955332/0800

Jiné BÚ - Depozita - nesvéprávní

107-1505517309/0800

BÚ - Sociální fond

1501976399/0800

BÚ - FRR (ČS)

2624132/0300

BÚ - FRR (ČSOB)

1505517309/0800

ZBÚ

94-28228701/0710

ZBÚ - Dotace ÚSC

236146751/0300

ZBÚ - Příjmový účet - ČSOB

173774346/0300

ZBÚ - Příjmový účet - DS

19-1505517309/0800

ZBÚ - Příjmový účet (ČS)

19-428701/0100

ZBÚ - Příjmový účet (KB)

1505660359/0800

ZBÚ - Příjmový účet TS 2001

2006-28228701/0710

ZBÚ - SFDI

6301242/0800

ZBU - Výdajový účet - mzdy

jsou netransparentní z důvodu možného ohrožení ochrany osobních a citlivých údajů plátců nebo příjemců podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, případně jejich povaha je přísně účelová nebo prostředky na nich vložené nepatří městu.

Vytvořeno 22.1.2015 14:30:56 | přečteno 3896x | Richard Sedlák
load