Mgr. Jiří Pospíšil

1. náměstek primátora

01_pospisil-net.jpg

Narozen 14. března 1966.

Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde studoval obor český jazyk a základy společenských věd. Učil na Základní škole v Klenovicích, poté na Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova. V letech 1999 až 2002 byl zástupcem ředitele na Středním odborném učilišti obchodním v Prostějově. V roce 2002 zvítězil ve výběrovém řízení na ředitele ZŠ Palackého.

Od roku 2010 vykonával funkci místostarosty.

Je rozvedený, má dospělou dceru. K jeho koníčkům patří četba, sport, hudba a vaření.

Jako první náměstek primátora města Prostějova zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny primátorovi.

Kompetenční oblasti: 
1. nakládání s movitým a nemovitým majetkem města, včetně výkonu vlastnických práv, 
2. oblast komunálních služeb, čistota města.

Vytvořeno 6.10.2015 12:05:16 - aktualizováno 31.10.2018 9:54:48 | přečteno 4132x | Ing. Petra Meisselová
load