Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2006 > 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 14.11.2006

2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 14.11.2006

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 7. 11. 2006

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 14. 11. 2006 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově,
nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m : hod.

1. Zahájení, schválení programu 13:00

2. Slib členů zastupitelstva města 13:10

3. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období 13:20

4. Svěření úkolů v samostatné působnosti, které zabezpečují místostarostové 13:30

5. Záležitosti výborů zastupitelstva města 13:40
- předsedové politických klubů předloží personální návrhy Ing. Tesařovi před zahájením zasedání

6. Schválení poskytnutí půjčky na vybudování kanalizační přípojky 14:30

7. Změna právní úpravy místního poplatku za komunální odpad 14:35

8. Změna zřizovací listiny MŠ Prostějov, Smetanova 24 14:50

9. Veřejná finanční podpora – BK Prostějov 14:55

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o VFP - TJ Sokol I Prostějov 15:05

11. Majetkoprávní záležitosti: 15:10
  1 Výkup pozemků p.č. 8036/11 a p.č. 8036/12, oba v k.ú. Prostějov,
2 Schválení prodeje pozemku p.č. 210/3 v k.ú. Domamyslice,
3 Schválení bezúplatného převodu nemovitostí v k.ú. Prostějov

12. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 15:25

13. Závěr 15:35

Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:21:58 | přečteno 336x | Richard Sedlák
load