Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2006 > 36. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 23.5.2006

36. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 23.5.2006

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 16. 5. 2006

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 36. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 23. 5. 2006 od 16:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově,
nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení program

2. Výroční zpráva obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.
- materiál zaslán předsedům politických klubů

3. Záležitosti prostějovské kopané

4. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

5. Závěr

Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:21:18 | přečteno 354x | Richard Sedlák
load