Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2006 > 39. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 10.10.2006

39. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 10.10.2006

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 3. 10. 2006

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 39. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 10. 10. 2006 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově,
nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m : hod.
1. Zahájení, schválení programu 13:00
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období 13:15
3. Schválení odměn členům výborů, komisí a osadních výborů 13:30
4. Nabídka odkupu akcií České spořitelny, a. s. 13:40
5. Záležitosti obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o. 13:55
6. Prominutí poplatku z prodlení – P. Kučera 14:10
7. Změna názvu ZŠ a MŠ Prostějov, Sídliště svobody 14:15
8. Rozpočtová opatření: 14:20
1 kapitola 20 – školství a kultura (ZŠ Majakovského)
2 kapitola 20 – školství a kultura (RG a ZŠ města Prostějova)
3 kapitola 20 – školství a kultura (ZŠ Kollárova)
4 kapitola 20 – školství a kultura (MŠ Smetanova)
5 kapitola 20 – školství a kultura (ZŠ Melantrichova)
6 kapitola 20 – školství a kultura (ZŠ E. Valenty)
7 kapitola 20 – školství a kultura (ZŠ Rejskova)
8 kapitola 20 – školství a kultura (městská knihovna)
9 kapitola 70 – fond zeleně

p ř e s t á v k a 14:50

9. Majetkoprávní záležitosti: 15:15
1 Schválení prodeje pozemku p.č. 6025/7 v k.ú. Prostějov
2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 606/1 v k.ú. Prostějov
3 Schválení prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 na objektu Sádky 18 v Prostějově
4 Schválení prodeje plynovodů ve vlastnictví města Prostějova
5 Schválení bezúplatného nabytí pozemku v k.ú. Prostějov
6 Schválení výkupu části pozemků p.č. 319 a p.č. 320 v k.ú. Čechovice u Prostějova
7 Schválení výkupu části pozemku p.č. 233 v k.ú. Krasice
8 Schválení výkupu pozemků p.č. 6406/1, p.č. 6406/4, p.č. 6411/2, p.č. 6411/1 a p.č. 6411/3,
vše v k.ú. Prostějov
9 Schválení výkupu pozemku p.č. 309/2 v k.ú. Kralice na Hané
10 Schválení bezúplatného převodu nemovitostí v k.ú. Čechy pod Kosířem
11 Revokace usnesení ZMP č. 15302 ze dne 20.12.2005
10. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 16:15
11. Závěr 16:30

(Pozn.: Po skončení zasedání od 17:00 hod. je plánována společná večeře zastupitelů v Národním domě.)


Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:21:51 | přečteno 365x | Richard Sedlák
load