Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2007 > 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 27.3.2007

5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 27.3.2007

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 20. 3. 2007

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 27. 3. 2007 od 15:00 hod. do jednací síně radnice
v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Veřejná finanční podpora:
1 Oblast životního prostředí
2 Oblast sociální a zdravotní
3 Oblast rozvoje a investic
4 Oblast kultury
5 Oblast sportu
6 Oblast výchovy a vzdělávání
7 Kulturní granty 2007

3. Poskytnutí půjčky obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

4. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

5. Závěr

Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:22:15 | přečteno 400x | Richard Sedlák
load