Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2007 > 8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 18.9.2007

8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 18.9.2007

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 11. 9. 2007

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,
na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 18. 9. 2007 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
2.1 Delegování zástupců města Prostějova do DR HK Jestřábi Prostějov (návrh bude přednesen na zasedání)
3. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí 2007
4. Stanovisko k žádosti obce Držovice o dorovnání majetkového vypořádání
5. Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ Prostějov, Sídliště svobody 24/79
6. Kolářovy sady - přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí
7. Přijetí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu OlK – Zdravé město, Agenda 21
8. Přijetí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu OlK - euromanažer
9. Přijetí investičního finančního příspěvku z rozpočtu OlK – cyklistická stezka Hloučela
10. Přijetí investičního finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
11. Přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu na realizaci energeticky úsporných opatření na RG a ZŠ Prostějov
12. Sběrný dvůr Prostějov – provozní náklady
13. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 12 – krizové řízení
2 kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice
3 kapitoly 50 – správa majetku města
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vrahovická komunikace VAHAL)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Národní dům)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (optické reflexní prvky na okružních křižovatkách)
7 kapitoly 90 – komunální služby (Fond zeleně)
14. Vyúčtování prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě za rok 2006
15. Veřejná finanční podpora:
1 sociální oblast – nedoporučené žádosti
2 nedoporučená VFP - TJ Sokol II Prostějov
3 nedoporučená VFP - 1. SK Prostějov
16. Schválení poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2007 na obnovu kulturních památek
17. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7630 v k.ú. Prostějov
2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7925 v k.ú. Prostějov
3 Schválení prodeje části pozemku p.č. 2892 v k.ú. Prostějov
4 Schválení prodeje pozemku p.č. 4463/2 v k.ú. Prostějov
5 Schválení prodeje částí pozemku p.č. 62/1 v k.ú. Krasice
6 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 7544/2 a p.č. 7558/1, oba v k.ú. Prostějov
7 Schválení prodeje částí pozemků v k.ú. Prostějov (M E T E C H s.r.o.)
8 Schválení prodeje částí pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov
9 Schválení prodeje pozemků p.č. 309/13, p.č. 309/34 a p.č. 309/2, vše v k.ú. Kralice na Hané
10 Schválení prodeje spoluvlastnického podílu id. 1/11 na části pozemku p.č. 5985/1 v k.ú. Prostějov
11 Prodej nemovitostí v k.ú. Prostějov – rozestavěné zdravotní středisko
12 Schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov s Olomouckým krajem
13 Schválení bezúplatných převodů pozemků s Olomouckým krajem
14 Schválení změny usnesení ZMP č. 17095 ze dne 24.4.2007 (dohoda o splátkách s A. Murkem)
15 Propojení Anglické a Určické v Prostějově (revokace usnesení, schválení výkupu části pozemku p.č. 6340/1 v k.ú. Prostějov)
16 Propojení Anglické a Určické v Prostějově (schválení výkupu a směn pozemků v k.ú. Prostějov)
17 ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí (schválení výkupů pozemků v k.ú. Čechovice u Prostějova)
18 Revokace usnesení ZMP č. 14268 z 9.11.2004 (prodej části pozemku na ul. Mozartova)
19 Revokace usnesení ZMP č. 17134 26.6.2007 (prodej objektu Tetín 4)
20 Revokace usnesení ZMP č. 16164 z 19.9.2006 (prodej pozemků v tzv. židovských uličkách P. Becherovi)
18. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
19. Závěr
Pozn.: Přestávka je plánována od 15:30 do 15:45 hod.

Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:22:32 | přečteno 284x | Richard Sedlák
load