Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2008 > 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 19.2.2008

11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 19.2.2008

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 19. 2. 2008

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 26. 2. 2008 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
3. Záležitosti osadních výborů:
1 osadní výbor Vrahovice
2 osadní výbor Krasice, Čechovice, Domamyslice
4. Zpráva o výsledku činnosti Městské policie Prostějov za rok 2007
5. Program prevence kriminality na rok 2008
6. Pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov – zařazení dalších návrhů
7. Změna podmínek půjčky obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
8. Peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti DSP, s. r. o.
9. Převzetí záruky za úvěr
10. Prominutí poplatků z prodlení – Z. Řehulka
11. Prominutí poplatků z prodlení – S. Jalčová
12. Prominutí poplatků z prodlení – Z. Šoman
13. Změna zřizovací listiny MŠ Prostějov, Smetanova 24
14. Veřejná finanční podpora – výchova lesních porostů
15. Žádost Družstva východní Šárka 54 o poskytnutí veřejné finanční podpory na vykoupení pozemků
16. Příspěvek na obnovu kulturních památek z rozpočtu města Prostějova v Programu regenerace MPZ Prostějov v roce 2008
17. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 14 – právní a personální a 70 – finanční
2 kapitoly 20 – školství a kultura (pamětní desky)
3 kapitoly 20 – školství a kultura (ZŠ)
4 kapitoly 20 – školství a kultura (MK)
5 kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice
18. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 803/22 v k.ú. Vrahovice
2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov
3 Schválení prodeje částí pozemku p.č. 62/1 v k.ú. Krasice
4 Schválení prodeje pozemků v sektoru G průmyslové zóny
5 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Kralice na Hané
6 Schválení prodeje objektu na ul. Jano Köhlera 2 v Prostějově
7 Schválení prodeje objektu zámku ve Ptení a přilehlých pozemků
8 Schválení bezúplatného převodu nemovitostí v k.ú. Prostějov
9 Změna podmínek směny části pozemku p.č. 161 za pozemek p.č. 6247/1, oba v k.ú. Prostějov
10 Změna podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov
11 Schválení prodeje části pozemku p.č. 134/1 v k.ú. Prostějov
12 Schválení uzavření dodatku č. 1 ke směnné smlouvě č. 2003/16/254 ze dne 15.8.2003
19. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
20. Závěr

Pozn.: Přestávka je plánována od 15:30 hod.

Ing Jan  T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:22:50 | přečteno 298x | Richard Sedlák
load