Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2009 > 23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 15.9.2009

23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 15.9.2009

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 16. 6. 2009

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 15. 9. 2009 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
2.1 Zvýšení základního kapitálu společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
3. Návrhy pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
4. Odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a. s.
5. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o. p. s.
6. Schválení přijetí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
7. Schválení přijetí příspěvků z rozpočtu OlK na zvýšení bezpečnosti dopravy
8. Schválení neinvestiční dotace z rozpočtu OlK na sochařské sympozium
9. Změna zřizovací listiny ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov
10. Zrušení právnické osoby DUHA – Kulturní klub u hradeb v Prostějov, p. o.
11. Žádost HK Jestřábi o schválení změny užití VFP
12. Poskytnutí grantů v rámci projektu Zdravé město Prostějov
13. Veřejná finanční podpora:
Sdružení Podané ruce
2 Sociální oblast – nedoporučené žádosti
3 Komise pro mládež a tělovýchovu
4 Oblast sportu
5 Oblast kultury – nedoporučené žádosti
6 Video Theo – nedoporučená žádost
7 CMG – nedoporučená žádost
14. Rozpočtové opatření:
1 kapitoly 40 – životní prostředí (revitalizace Plumlovské přehrady)
2 kapitoly 40 – životní prostředí (péče o toulavé psy)
3 kapitoly 50 – správa majetku města (Gala, a.s.)
4 kapitoly 50 – správa majetku města (půdní vestavby bytů)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (VO Kyjevská, Sokolovská, Čechůvky)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD rekonstrukce radnice)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (regenerace sídliště Dolní)
15. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 100/3 v k.ú. Krasice
2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 61/1 v k.ú. Krasice
3 Schválení prodeje pozemku p.č. 781/1 v k.ú. Vrahovice
4 Schválení prodeje pozemků p.č. 3887 a p.č. 3888, oba v k.ú. Prostějov
5 Schválení prodeje plynovodů a plynovodní přípojky v k.ú. Prostějov
6 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 406/2 v k.ú. Čechovice u Prostějova
7 Schválení bezúplatného nabytí pozemků, komunikace a veřejného osvětlení v k.ú. Domamyslice
8 Schválení bezúplatného převodu pozemků a staveb s Olomouckým krajem
9 Schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov
10 Schválení bezúplatného převodu movitých věcí ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4
11 Schválení výkupu části pozemku p.č. 5861/1 v k.ú. Prostějov
12 Schválení výkupu pozemku p.č. 5985/10 v k.ú. Prostějov
13 Schválení výkupu pozemku p.č. 5752/1 v k.ú. Prostějov
14 Schválení výkupu nemovitostí v k.ú. Prostějov od společnosti INGA stavební společnost, a.s.
15 Schválení opětovného prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy (pozemek pro 50 RD)
16 Podmínky prodeje pozemků pro 50 RD
17 Revokace části usnesení č. 15103, schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Prostějov
18 Revokace usnesení č. 18219 (pozemky v k.ú. Stichovice, Mostkovice a Prostějov)
19 Revokace usnesení ZMP č. 18034 ze dne 26.02.2008 (prodej zámku Ptení)
20 Revokace usnesení ZMP č. 18029 ze dne 26.02.2008
16. Informace o prodeji bytových domů
17. Schválení prodeje bytových domů:
1 Západní 69
2 Husovo nám. 85
3 Husovo nám. 87
4 Joštovo nám. 4
5 Kollárova 7
6 Křížkovského 16
7 Okružní 89-93
8 Plumlovská 33
9 Plumlovská 43
10 Pod Kosířem 41
11 Přikrylovo nám. 2
12 Rejskova 9
13 Slovenská 12
14 Svatoplukova 39
15 Svatoplukova 41
16 Svatoplukova 43
17 Svatoplukova 74
18 Třebízského 8
19 Vodní 3
20 Vodní 26
21 Vodní 28
22 Studentská 17
18. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
19. Závěr


Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 16.12.2009 10:06:51 | přečteno 391x | Richard Sedlák
load