Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2010 > 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 4.11.2010

1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 4.11.2010

S t a r o s t a m ě s t a P r o s t ě j o v a

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 25. 10. 2010

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 91 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Prostějova na čtvrtek dne 4. 11. 2010 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení

2. Složení slibu členů Zastupitelstva města Prostějova

3. Schválení programu

4. Volba volební komise

5. Rozhodnutí o způsobu voleb

6. Stanovení počtu členů rady města a počtu uvolněných členů zastupitelstva města

7. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

8. Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady města

9. Určení místostarosty, který zastupuje starostu města

10. Rozdělení pravomocí místostarostů v samostatné působnosti města Prostějova

11. Odměny neuvolněným členům Rady města Prostějova

12. Pověření členů Zastupitelstva města Prostějova podle zákona o rodině

13. Závěr

(Pozn.: Vezměte prosím s sebou Váš občanský průkaz. V průběhu měsíce listopadu se uskuteční další jednání zastupitelstva, na jehož programu bude mimo jiné jednací řád zastupitelstva, ustavení výborů, příp. komisí. Pokud máte zájem oddávat, sdělte to prosím v termínu do 3. 11. 2010 kanceláři starosty.)

Ing. Jan T e s a ř

starosta města Prostějova

Vytvořeno 2.11.2010 11:55:27 | přečteno 387x | Richard Sedlák
load