Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2011 > 10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 6.12.2011

10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 6.12.2011

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

S t a r o s t a m ě s t a P r o s t ě j o v a

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,
na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 6. 12. 2011 od 15.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Smlouva č. 401/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011

3. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

4. Závěr


Miroslav P i š ť á k,  v. r.

Vytvořeno 15.12.2011 8:32:03 | přečteno 324x | Richard Sedlák
load