Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2011 > 7. zasedání (mimořádné) Zastupitelstva města Prostějova - 29. 6. 2011

7. zasedání (mimořádné) Zastupitelstva města Prostějova - 29. 6. 2011

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Vážení  členové  Zastupitelstva  města  Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na středu dne 29. 6. 2011 od 15.30 hod. do jednací síně radnice
v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Žádost o zařazení města Prostějova mezi statutární města

3. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

4. Závěr

Miroslav P i š ť á k , v. r.

Vytvořeno 22.6.2011 11:03:21 | přečteno 382x | Richard Sedlák
load