Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2012 > 16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 24.7.2012

16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 24.7.2012

 

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám
16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 24.7.2012 od 15.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Výkup pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov, rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa
a nakládání s majetkem města

3. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

4. Závěr

Miroslav  P i š ť á k   v.r.

 

Vytvořeno 30.10.2012 9:59:27 | přečteno 389x | Richard Sedlák
load