Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2013 > 23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 30.4.2013

23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 30.4.2013

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 30.4.2013 od 15:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Pověření delegované zástupkyně města Prostějova k hlasování na valné hromadě obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.

3. Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

5. Závěr

Miroslav P i š ť á k

Vytvořeno 10.12.2013 10:35:49 | přečteno 311x | Richard Sedlák
load