Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2013 > 25. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 30.7.2013

25. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 30.7.2013

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 25. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 30.7.2013 od 15.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Delegování zástupců statutárního města Prostějova do orgánů společnosti FTL – First Transport Lines, a.s

3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Na kole biokoridorem Hloučela v Prostějově“

4. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách“

5. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD Cyklistická stezka na ulici Okružní)
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Dolní - Kralická I. etapa)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přeložka kabelu kamery Městské policie před Národním domem)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodníky sídliště Hloučela, Prostějov)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně - PD)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Úprava křižovatky Šárka – Jezdecká, Prostějov)

6. Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2006/16/007 ze dne 28.08.2006 a prominutí smluvní pokuty (Galva)

7. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

8. Závěr

 

Miroslav P i š ť á k

Vytvořeno 10.12.2013 10:36:16 | přečteno 295x | Richard Sedlák
load