Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2014 > 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 3.11.2014

1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 3.11.2014

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE:

Materiály k některým bodům ustavujícího zasedání zastupitelstva města, předložené písemně skupinou členů zastupitelstva a zveřejňované na žádost zpracovatelů naleznete ZDE: 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 3. listopadu 2014 od 15.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení

2. Složení slibu členů Zastupitelstva města Prostějova

3. Schválení programu

4. Schválení jednacího řádu (je přílohou této pozvánky)

5. Volba volební komise

6. Rozhodnutí o způsobu voleb

7. Stanovení počtu členů rady města a počtu uvolněných členů zastupitelstva města

8. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

9. Volba primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města

10. Určení náměstka primátora, který zastupuje primátora města

11. Rozdělení pravomocí náměstků primátora v samostatné působnosti statutárního města
Prostějova

12. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova

13. Závěr

(Pozn.: Vezměte prosím s sebou Váš občanský průkaz. Pokud máte zájem oddávat, sdělte to prosím v termínu do 31. 10. 2014 v sekretariátu primátora.)

Miroslav P i š ť á k
primátor města Prostějova

Vytvořeno 29.10.2014 14:10:25 | přečteno 407x | Richard Sedlák
load