Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2014 > 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 24.11.2014

2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 24.11.2014

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 24.11.2014 od 9.00 hod. do jednací síně radnice
v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.
Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři
k převzetí prostřednictvím VPN a pro zastupitele, kteří nemají VPN k dispozici na přiloženém CD.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Slib členky Zastupitelstva města Prostějova

3. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Realizace aleje podél ulice Kralická v Prostějově“

4. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějov“

5. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Úpravy mlýnského náhonu“

6. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (JSDH Čechovice – zázemí)

7. Zřízení služebnosti na části pozemku p.č. 778/5 v k.ú. Vrahovice

8. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

9. Závěr

Miroslav P i š ť á k  
primátor města Prostějova

Vytvořeno 14.11.2014 9:27:44 | přečteno 296x | Richard Sedlák
load