Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2014 > 31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 13.5.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 13.5.2014

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 13.5.2014 od 15.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN těm členům zastupitelstva, kteří mají připojení opraveno. Ostatním členům zastupitelstva jsou materiály zaslány na přiloženém CD.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Schválení řádné účetní závěrky statutárního města Prostějova sestavené ke dni 31. 12. 2013
(materiál zaslán mluvčím klubů zastupitelů po jednom výtisku v listinné formě)

3. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2013
(materiál zaslán mluvčím klubů zastupitelů po jednom výtisku v listinné formě)

4. Pověření zástupce statutárního města Prostějova delegovaného na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.

5. Delegování zástupce statutárního města Prostějova na valnou hromadu společnosti FTL – First Transport Lines, a.s., schválení stanov společnosti

6. Revize společenské smlouvy společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.

7. Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku st.p.č. 177 v k.ú. Čechovice u Prostějova

8. Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p.č. 7892/8, p.č. 8318/19 a p.č. 8318/22, vše v k.ú. Prostějov

9. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

10. Závěr

 

Miroslav P i š ť á k

Vytvořeno 22.7.2014 9:22:53 | přečteno 280x | Richard Sedlák
load