Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2014 > 33. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 26.6.2014

33. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 26.6.2014

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na čtvrtek dne 26.6.2014 od 16:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zakladatelská listina společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.

3. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Víceúčelové hřiště na ul. Anenská
v Prostějově)

4. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace
a kanalizace – ulice G. Preissové)

5. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídliště Svobody bloky 7,8,9,10,11)

6. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

7. Závěr

Miroslav P i š ť á k
primátor města Prostějova

Vytvořeno 16.9.2014 11:30:25 | přečteno 294x | RNDr. Milan Tatarkovič
load