Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2014 > 34. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 29.7.2014

34. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 29.7.2014

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 34. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 29.7.2014 od 16:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Víceúčelové hřiště na ul. Anenská v Prostějově

3. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na ZŠ Dr. Horáka v Prostějově“

4. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (zimní stadion - rekonstrukce sociálního zázemí - PD)
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Bikrosová dráha v areálu velodromu, Prostějov)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Hřbitov Vrahovice – kolumbárium a urnové hroby)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Fotbalová hřiště u Sportcentra)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (chodník ulice Kotěrova)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ E. Valenty - zbudování hygienických kabinek)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Melantrichova - TUV sociální zařízení)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace Kolářovy sady - úprava mlýnského náhonu)
9 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Křižovatka Dolní – Okružní)
10 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Okružní)

5. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení výkupu pozemku p.č. 7518/5 v k.ú. Prostějov v ulici Říční a ROZOP kapitoly 50
2 Schválení výkupu pozemku p.č. 847/3 v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50
3 Schválení výkupu částí pozemků p.č. 369/1 a p.č. 369/2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova,
a ROZOP kapitoly 50
4 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 7631/4 v k.ú. Prostějov

6. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

7. Závěr

Miroslav P i š ť á k
primátor města Prostějova

 

Vytvořeno 16.9.2014 11:30:25 | přečteno 287x | RNDr. Milan Tatarkovič
load