Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2014 > 36. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 7.10.2014

36. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 7.10.2014

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 36. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 7. 10. 2014 od 16.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN, s vyjimkou právního stanoviska k žalobě spol. MANTHELLAN, a.s., které bude zastupitelům předáno obratem po jeho doručení.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Revokace části usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14083 ze dne 15.04.2014 a schválení výkupu pozemku p. č. 8118/37 v k. ú. Prostějov

3. Pořízení II. změny územního plánu Prostějov

4. Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s.
ze dne 24. 8. 2012 a schválení pořizování regulačního plánu dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s.
ze dne 6. 2. 2014

5. Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova

6. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

7. Závěr

Miroslav P i š ť á k
primátor města Prostějova

Vytvořeno 30.9.2014 13:27:12 | přečteno 315x | Richard Sedlák
load