Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2015 > 10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 5.10.2015

10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 5.10.2015

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám 10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 5. 10. 2015 od 15.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení

2. Složení slibu nových členů Zastupitelstva města Prostějova

3. Schválení programu

4. Rozhodnutí o způsobu voleb

5. Volba primátora, náměstka primátora a členů rady města

6. Určení náměstka primátora, který zastupuje primátora města

7. Rozdělení pravomocí v samostatné působnosti statutárního města Prostějova

8. Pověření dle § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění

9. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

10. Závěr
RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
1. náměstkyně primátora

Vytvořeno 6.10.2015 12:43:06 | přečteno 338x | RNDr. Milan Tatarkovič
load