Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2015 > 7. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 11.6.2015

7. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 11.6.2015

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 7. – mimořádné - zasedání Zastupitelstva města Prostějova na čtvrtek dne 11.6.2015 od 15:00 hod. do jednací síně radnice
v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

O svolání mimořádného zasedání požádalo 13 členů Zastupitelstva města Prostějova (žádost byla Magistrátu města Prostějova doručena dne 22.5.2015) s následujícím programem (body 2.,3.,4.).

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Projednání situace města v souvislosti s vynesením rozsudku o neplatnosti Smlouvy o smlouvách budoucích se společností Manthellan, a.s.
· řešení otázky platnosti následných smluv
· vyvození personální odpovědnosti za vzniklou situaci a škody
· pozastavení prací na II. Změně územního plánu

3. Projednání informací o projektu NOC
· informace o dosavadním postupu vedení města
· informace o hmotné a finanční účasti města v projektu
· představa o celkovém řešení sportovního areálu
· provozní parametry projektu

4. Porušení povinností při správě cizího majetku v případu Jezdecká kasárna

5. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

6. Závěr

Miroslav P i š ť á k
primátor města Prostějova

Vytvořeno 22.6.2015 12:48:11 | přečteno 278x | Richard Sedlák
load