Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2015 > 8. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 29.6.2015

8. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 29.6.2015

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 8. – mimořádné - zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 29.6.2015 od 15.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

O svolání mimořádného zasedání požádala skupina členů Zastupitelstva města Prostějova dne 11.6.2015.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Prostějova – II. etapa“

3. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v oblasti města Prostějov“

4. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

5. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

6. Závěr

Miroslav P i š ť á k
primátor města Prostějova

Vytvořeno 22.6.2015 12:47:18 | přečteno 310x | Richard Sedlák
load