Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2016 > 14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 4.4.2016

14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 4.4.2016

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 4.4.2016 od 15.00 hod. do jednací síně radnice

v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Delegování zástupců města Prostějova na valné hromady obchodních společností

3. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

4. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á


Vytvořeno 24.3.2016 9:57:42 | přečteno 436x | Richard Sedlák
load