Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2017 > 24. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 17.7.2017

24. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 17.7.2017

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 17. 7. 2017 od 10:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Schválení účetní závěrky statutárního města Prostějova za rok 2016 na základě vypořádání připomínek zastupitelů

3. Změna Obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 3/2016 o nočním klidu

4. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunitní dům Sušilova)

5. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici, Prostějov

6. Norská 2,4 – výměna výtahu z roku 1998 – rozšíření akce o výměnu výtahu v bytovém domě Finská 11

7. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodníky sídliště Hloučela (Kpt. Jaroše a J. Zrzavého)+mlatové chodníky)

8. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Průmyslová komunikace a inženýrské sítě pro část pozemků sektoru A průmyslové zóny Kralická ulice)

9. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka – úprava vnitřního atria školy)

10. Souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností DGPack s.r.o.

11. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

11.1 Zaměření  zámku ve Ptení, Využití zámku pro občany i návštěvníky kraje (návrh KDU-ČSL)

12. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á


Vytvořeno 10.7.2017 9:07:11 | přečteno 254x | Richard Sedlák
load