Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2017 > 27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 6.11.2017

27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 6.11.2017

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova mimo schválený harmonogram na pondělí

dne 6. 11. 2017 od 8:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Schválení bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 5998, p.č. 5999/6 a p.č. 5999/7, vše v k.ú. Prostějov

3. Schválení změny podmínek Smlouvy kupní, o zřízení předkupního práva a o zřízení věcného břemene č. 2013/50/268 ze dne 28.11.2013 a nevyužití předkupního práva k pozemku p.č. 1612/2 v k.ú. Prostějov

4. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

5. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

 

Vytvořeno 30.10.2017 10:05:18 | přečteno 265x | RNDr. Milan Tatarkovič
load