Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2018 > 1. "ustavující" zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 30.10.2018

1. "ustavující" zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 30.10.2018

I n f o r m a c e

o konání 1. – ustavujícího - zasedání Zastupitelstva města Prostějova


Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Magistrát města Prostějova v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Prostějova, svolaného dosavadní primátorkou RNDr. Alenou Raškovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích 

Místo konání: obřadní síň radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14

Doba konání: 30. 10. 2018 od 10:00 hod.

Navržený program:

1. Zahájení

2. Složení slibu členů Zastupitelstva města Prostějova

3. Schválení programu

4. Volba volební komise

5. Rozhodnutí o způsobu voleb

6. Stanovení počtu členů rady města a počtu uvolněných členů zastupitelstva města

7. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

8. Volba primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města

9. Rozdělení pravomocí náměstků primátora v samostatné působnosti statutárního města Prostějova

10. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova

1 Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení

vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, do 31. 12. 2018

2 Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení

vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, od 1. 1. 2019

3 Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova

v souvislosti s výkonem jejich funkce

11. Zřízení Finančního výboru a volba předsedy a členů výboru

12. Zřízení Kontrolního výboru a volba předsedy a členů výboru

13. Veřejné projednání rozpočtu města

14. Zveřejnění odměn členů dozorčí rady Lesů města Prostějova a Dřevo Prostějov

15. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

16. Závěr

 

 

Prostějov 23. 10. 2018

 

RNDr. Alena Rašková v.r.

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 23.10.2018 13:33:14 | přečteno 308x | Richard Sedlák
load