Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2018 > 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 4.12.2018

2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 4.12.2018

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 4. 12. 2018 od 10:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.


P r o g r a m :

1. Zahájení

2. Slib nových členů Zastupitelstva města Prostějova

3. Schválení programu

4. Rozpočet města Prostějova pro rok 2019

5. Svěření pravomoci v oblasti samostatné působnosti města náměstkovi primátora

6. Doplňovací volba do Finančního výboru

7. Zřízení Komise pro regeneraci městské památkové zóny a jmenování předsedy a členů komise

8. Pojmenování nové ulice v k. ú. Čechovice

9. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

10. Závěr


 

Mgr. František   J u r a  v.r.


Vytvořeno 26.11.2018 12:46:14 | přečteno 178x | Richard Sedlák
load