Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2018 > 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 11.12.2018

3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 11.12.2018

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 11. 12. 2018 od 10:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.


P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o vyřízení dotazů, podnětů a připomínek z 1. zasedání, konaného dne 30. 10. 2018 (ústní informace)

3. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova

4. Určení členů volených orgánů statutárního města ke zpracování osobních údajů

5. Prostějov olympijský, z. s. – delegování člena kontrolního výboru

6. Smlouva o poskytnutí dotace - požární zbrojnice Vrahovice

7. Dotace 2018:

1 nedoporučená - oblast sportu (celoroční činnost - Just Light)

2 oblast sociální (celoroční činnost - Podané ruce, osobní asistence)

3 ORI - TJ SOKOL Čechovice


8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - TJ SOKOL Čechovice

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - SOS dětské vesničky, z. s.

10. ROZOP kapitoly 70 – Finanční

11. Majetkoprávní záležitosti:

1 Prodej části pozemku 978 v k. ú. Vrahovice

2 Prodej pozemku p. č. 106/2 a části pozemku p. č. 105/4, oba v k. ú. Krasice

3 Schválení prodeje části pozemku p. č. 8118/24 v k. ú. Prostějov

4 Schválení prodeje pozemku p. č. 7560/1 a části pozemku p. č. 7559/2, oba v k. ú. Prostějov

5 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 ze dne 19. 12. 2013

6 Schválení směny části pozemku p. č. 345 v k. ú. Čechovice u Prostějova za pozemky p. č. 352 v k. ú. Čechovice u Prostějova a p. č. 6560/4 v k. ú. Prostějov

7 Smlouva o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu – Koupaliště Vrahovice

8 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba majetku města


12. Záležitosti Manthellan, a.s. (ústní zpráva - pravidelný bod)

13. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

14. Závěr

 

Mgr. František J u r a

Vytvořeno 4.12.2018 7:44:51 | přečteno 252x | Richard Sedlák
load