Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2019 > 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 17.5.2019

7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 17.5.2019

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova mimo schválený harmonogram na pátek dne 17. 5. 2019 od 8:00 hod.
do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

Program: předkladatel (zpracovatel)

1. Zahájení, schválení programu RMP - Jura

2. Delegace zástupců města do dozorčích rad obchodních společností RMP - Jura

3. Dodatek č. 3 k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční výpomoci  RMP – Jura (Carda)

4. Schválení přijetí dotace z rozpočtu OlK pro JSDH města Prostějova RMP – Jura (Mejzlíková)

5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK - Rekonstrukce bazénu ZŠ Dr. Horáka RMP – Rozehnal (Zajíček)

6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK - Rekonstrukce tribunky na velodromu RMP – Rozehnal (Zajíček)

7. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

8. Závěr

Mgr. František J u r a


Vytvořeno 9.5.2019 18:17:55 | přečteno 266x | Richard Sedlák
load