Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2021 > 22. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 7.4.2021

22. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 7.4.2021

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 22. zasedání Zastupitelstva města Prostějova mimo schválený harmonogram na středu dne 7. 4. 2021 od 10:00 hod.

do haly Sportcentra DDM, na ul. Olympijská 4228/4 v Prostějově. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

Program: předkladatel (zpracovatel)

1. Zahájení, schválení programu RMP - Jura

2. Schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v roce RMP – Jura (Petrásek)

2021 na realizaci projektu Rekonstrukce velké tělocvičny na ZŠ E. Valenty

3. Dotační program Péče o historické dědictví města Prostějova v roce 2021 RMP – Rozehnal (Mlčoch)

4. Prodej části pozemku p. č. 7875 v k. ú. Prostějov RMP – Pospíšil (Klímková)

5. Prodej části pozemku p. č. 788/20 v k. ú. Vrahovice RMP – Pospíšil (Klímková)

6. Prodej části pozemku p. č. 7583/1 v k. ú. Prostějov RMP – Pospíšil (Klímková)

7. ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice RMP – Rozehnal (Brückner)

8. Dotace 2021 – oblast životního prostředí – činnost ZO ČSOP Haná RMP –Sokolová (Cetkovská)

9. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

10. Závěr


Mgr. František J u r a
Vytvořeno 29.3.2021 14:32:17 | přečteno 277x | Richard Sedlák
load