Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2021 > 25. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 13.7.2021

25. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 13.7.2021

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 25. zasedání Zastupitelstva města Prostějova mimo schválený harmonogram na úterý dne 13. 7. 2021 od 10:00 hod.

do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

Program: předkladatel (zpracovatel)

 

1. Zahájení, schválení programu RMP - Jura

2. Poskytnutí finanční pomoci obcím postiženým ničivým tornádem RMP – Jura

3. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Rekonstrukce velké tělocvičny na ZŠ E. Valenty v Prostějově RMP - Jura

4. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Novostavba objektu Ekocentra  Iris v Prostějov RMP - Jura

5. Dotace 2021 – oblast zdravotní (Zdravotnická záchranná služba OlK) RMP - Rašková

6. Dotazy, připomínky a podněty

7. Závěr 

 

Mgr. František J u r a


Vytvořeno 2.7.2021 17:24:51 | přečteno 177x | Richard Sedlák
load