Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2021 > 28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 7.12.2021

28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 7.12.2021

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

 

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 7. 12. 2021 od 10:00 hod. do hlavního sálu Společenského domu Prostějov, Komenského ul. 4142/6. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN s tím, že materiály pod body č. 4, 6 – 20 budou k dispozici dne 30. 11. 2021 po projednání v radě města. Dovoluji si připomenout povinnost dodržovat po celou dobu jednání rozestupy a chránit dýchací cesty rouškou nebo respirátorem.

Program: předkladatel (zpracovatel)

1. Zahájení, schválení programu RMP - Jura

1.1 Volba nového člena Rady města Prostějova

2. Volba nového člena Kontrolního výboru

3. Ukončení pořizování Regulačního plánu centra města Prostějova RMP – Rozehnal (Mlčoch)

(v rámci bodu bude prezentována "Územní studie jižní části centra

Prostějova" zpracovatelem Ing. arch. Lukášem Grassem)

4. Návrhy na pořízení změny Územního plánu Prostějov RMP – Rozehnal (Mlčoch)

5. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: RMP – Pospíšil (Klímková)

5. 1 Schválení prodeje pozemků p.č. 5466/1, p.č. 5466/2 a p.č. 5466/3, vše v k.ú. Prostějov

5. 2 Prodej části pozemku p.č. 223/26 v k.ú. Domamyslice

5. 3 Žádost o prodej části pozemku p.č. 368/11 v k.ú. Domamyslice

5. 4 Prodej části pozemku p.č. 788/36 v k.ú. Vrahovice

5. 5 Prodej části pozemku p.č. 788/47 v k.ú. Vrahovice (Ing. Sedláček)

5. 6 Prodej části pozemku p.č. 788/47 v k.ú. Vrahovice (manž. Svozilíkovi)

5. 7 Prodej části pozemku p.č. 788/47 v k.ú. Vrahovice (Plachý)

5. 8 Schválení prodeje pozemku 6023/26 a částí pozemků p.č. 6023/25, p.č. 6032/33, p.č. 6024/12, p.č. 6025/17 a p.č. 6025/19, vše v k.ú. Prostějov

5. 9 Schválení prodeje pozemku p.č. 3484/8 v k.ú. Prostějov

5.10 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7575/175 v k.ú. Prostějov

5.11 Žádost o bezúplatný převod části pozemku p.č. 6032/3 v k.ú. Prostějov

5.12 Schválení bezúplatného nabytí částí pozemků v k.ú. Čechovice u Prostějova, k.ú. Krasice a k.ú. Prostějov

5.13 Schválení směny pozemků v k.ú. Vrahovice a v k.ú. Prostějov

5.14 Schválení změny podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 ze dne 19.12.2013

5.15 Schválení Smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu – Městské lázně

6. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě (ITI) RMP – Jura (Meisselová)

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě s HZS RMP – Jura (Meisselová)

8. Stav Požární ochrany ve statutárním městě Prostějově RMP – Jura (Meisselová)

9. Založení nadačního fondu RMP – Jura (Antoníčková)

10. Projednání výsledků kontroly samostatné působnosti statutárního města RMP – Jura (Orságová) Prostějova provedení MV ČR

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o NFV s Národním domem Prostějov RMP – Jura (Carda)

12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (TJ Sokol II Prostějov) RMP – Krchňavý (Ivánek)

13. Dotace 2021 - oblast sportu - individuální dotace (Český volejbalový svaz) RMP – Krchňavý (Ivánek)

14. Dotace 2022 - oblast sportu - dotační titul 1 (mládež) RMP – Krchňavý (Ivánek)

15. Dotace 2022 - oblast sportu - dotační titul 2 (extraliga) RMP – Krchňavý (Ivánek)

16. ROZOP kapitoly 20 - Školství, kultura a sport (revokace části usnesení RMP – Krchňavý (Ivánek) RMP č. 11011 z 23. 2. 2021 a žádost ZŠ a MŠ Palackého o navýšení rozpočtu)

17. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace (TJ Sokol Čechovice) RMP – Rozehnal (Brückner)

18. ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Návštěvnické zázemí RMP – Rozehnal (Brückner) v Kolářových sadech)

19. MHD - dodatek č. 26 úhrada kompenzace pro rok 2022 RMP – Rašková (Vejmělek)

20. Změna zřizovací listiny p. o. Jesle sídliště Svobody v Prostějově RMP – Rašková (Vejmělková)

21. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova Jura (Meisselová)

22. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova (ústní zpráva) Jura

23. Informace o jednání ve věci budovy Místního nádraží (stálý bod) Rozehnal

24. Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva města Prostějova

25. Závěr


Mgr. František J u r a

primátor města Prostějova


Vytvořeno 29.11.2021 16:37:50 | přečteno 290x | Richard Sedlák
load