Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2009 > Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 9. 6. 2009

ikona souboruZápis ke stažení

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 19100:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program svého 20. zasedání, konaného dne 9. 6. 2009 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 19101:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
Mgr. Jindřicha Miklase ověřením zápisu z 20. zasedání.

Schváleno usnesení č. 19102:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
Ing. Radka Zacpala ověřením zápisu z 20. zasedání.


K bodu 2. Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na Energeticky úsporná opatření na ZŠ Jana Železného, Sídl. svobody, Prostějov
Schváleno usnesení č. 19103:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na ZŠ Jana Železného, Sídl. svobody, Prostějov“ ve výši

11 547 711,65 Kč,
2. Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR dle přiloženého návrhu.

K bodu 3. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Lázně – rekonstrukce podhledu a prosklené stěny)
Schváleno usnesení č. 19104:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

1

248000000

1 500 000

Lázně – rekonstrukce podhledu a prosklené stěny

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 500 000

FRR

Miroslav Pišťák, v. r.                                                                  Ing. Pavel Drmola, v. r.
místostarosta v zastoupení                                                         místostarosta města Prostějova
starosty města Prostějova

Prostějov 9. 6. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 20.12.2010 7:51:11 | přečteno 309x | Věra Krejčí
load