Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2011 > Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 6. 12. 2011

ikona souboruKe stažení: Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 10225:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 10. zasedání, konaného dne 6. 12. 2011 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Smlouva č. 401/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011

Schváleno usnesení č. 10226:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 na akci Cyklistická stezka Sídliště Svobody, Prostějov - I. etapa,
2. Smlouvu č. 401/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 ve znění přiloženého návrhu (max. do výše
703 tis. Kč).

Miroslav P i š ť á k v.r.                                           Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova                                      místostarosta města Prostějova

Prostějov 6. 12. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 12.1.2012 14:16:34 | přečteno 315x | Věra Krejčí
load